ISSN 2225-7543

Вісник Чернігівського державного технологічного університету, серія "Економічні науки" є архівним виданням, нові випуски не видаються.
Нові статті приймаються в науковий журнал
"Проблеми і перспективи економіки та управління".

 

Засновник та видавець: Чернігівський національний технологічний університет.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 14995-3967 ПР від 05.03.2009 р.

Рік заснування: 1996.

Періодичність видання - 4 рази на рік.

Мова статей: українська, російська, англійська.

Географія авторів: необмежена.

Рецензування: усі статті рецензуються провідними спеціалістами в області економіки; журнал включено до переліку наукових фахових видань.

Рубрики:

1. За матеріалами міжнародної науково-практичної конференції "модернізаційні аспекти формування людського потенціалу в системі державної служби"
2. Теоретичні проблеми розвитку національної економіки
3. Галузевий аспект розвитку національного господарства
4. Проблеми менеджменту та розвитку продуктивних сил регіону
5. Фінансові ресурси: проблеми формування та використання
6. Облік, контроль та аудит: теоретико-методологічний аспект
7. Державне управління
8. Національний та міжнародний досвід та напрями розвитку бухгалтерського обліку як науки та практичної діяльності
9. Обліково-аналітичне забезпечення звітності підприємств як основи для прийняття управлінських рішень на мікро- та макрорівнях
10. Економічний аналіз діяльності підприємств: стан та перспективи розвитку
11. Міжнародний та національний досвід організації, функціонування та розвитку аудиту

Головний редактор:
Шкарлет С.М., доктор економічних наук, професор.

Заступники головного редактора:
Бутко М.П., доктор економічних наук, професор;
Ільчук В.П., доктор економічних наук, професор;
Олійченко І.М., доктор наук з державного управління, професор.

Члени редакційної колегії:
Дацій Н.В., доктор наук з державного управління, професор;
Козаченко С.В., доктор економічних наук, професор;
Корецький М.Х., доктор наук з державного управління, професор;
Левківський В.М., доктор економічних наук, професор;
Пепа Т.В., доктор економічних наук, професор;
Удовиченко В.П., доктор економічних наук, професор;
Чернюк Л.Г., доктор економічних наук, професор;
Дерій Ж.В., кандидат економічних наук, доцент;
Лень В.С., кандидат економічних наук, доцент;
Стрілець М.І., кандидат наук з державного управління, заступник голови, керівник апарату Чернігівської обласної державної адміністрації;
John N. Davies, Professor, Department of Computer Science, Glyndwr University, Wrexham, U.K.

Випуски журналу


Відвідувачів сьогодні: 8, Переглядів сьогодні: 13
Відвідувачів в цьому місяці: 406, Переглядів в цьому місяці: 1045