ISSN 2225-7543

№2 (58), 2012 Economic series

1. Mazur A.G. — Роль центрального міста в просторовому розвитку економіки .
2. Byeloshitskiy A.A., Samokhin M.K. — Аналіз розвитку освітньої галузі «технології».
3. Нavrylenko N.І., Veremey G.A., Rohova Н.A. — Особливості управління якістю проектів .
4. Gavrilyuk V.T. — Дослідження нтп за допомогою виробничих функцій.
5. Ignatenkov O.L. — Техніко-технологічна структура виробництва – представлення з позицій законодавства україни та системи стандартів iso-9000 .
6. Kychko I.I. — Методичні засади визначення комплексного показника рівня задоволення особистих потреб .
7. Khomenko I.O. — Класифікація кластерних формувань у сучасних умовах .
8. Tsarik I.M., Mikhaylovskaya O.V. — Методика оцінки соціальних інвестицій бізнесу .
9. Rogova O.V. — Науково-практичний вимір єврорегіонального співробітництва на засадах публічно-приватного партнерства.
10. Matsedonskaya N.V. — Принципи формування моделі інформаційної системи для ефективного управління підприємством.
11. Lapinskiy I.E. — Методи оцінювання параметрів економічних злочинів та рівня тінізації економіки.

12. Zheleznyak A.A., Oleshchenko L.M. — Фінансування транспортних послуг пільгових категорій населення регіону.
13. Ilchuk V.P., Talavira Y.V. — Проблеми фінансового забезпечення інноваційного оновлення вантажного вагонного парку.
14. Sych Y.V., Boiko O.V. — Економічно-сутнісні ознаки ринку транспортних послуг.
15. Vdovenko Yu.S. — Конкурентоспроможність як джерело підвищення ефективності функціонування автотранспортного ринку.
16. Skosyr Y.M., Vershnyak I.G. — Особливості аналізу якості продукції на підприємствах з виробництва взуття .
17. Podymova L.A. — Проблеми комерціалізації інтелектуальної власності в внз .
18. Moroz V.V. — Формування основних пріоритетів державної підтримки малого підприємництва в україні .
19. Pirog K.M. — Економічні аспекти розвитку лісового господарства в україні.

20. Stadnitskiy Y.I., Lopatovskaya O.V., Gorun M.B. — Етнотуристичний потенціал гусятинсько-сатанівського рекреаційного району.
21. Bondarenko V.M. — Ресурсний потенціал в оцінці економічного зростання регіону.
22. Medved V.Y. — Сучасний інструментарій забезпечення регіонального розвитку.
23. Shevchenko O.M., Yasko A.G., Ryabova T.A. — Стан продовольчого ринку регіону: інтеграційні виклики.
24. Anoprіyenko V.O. — Оцінка регіонів україни за рівнем інвестиційної привабливості рекреаційної сфери.
25. Lysenko I.V. — Перспективи створення інноваційного кластера в чернігівському регіоні.
26. Pinchuk A.A. — Теоретико-концептуальні засади стратегічного управління розвитком промислового потенціалу регіонів україни.
27. Sadchykov V.S. — Рослинництво – стратегічна складова економічного розвитку регіону.
28. Kovalenko V.L. — Розвиток інтеграційних процесів у сфері апк вінниччини .
29. Khomyk O.D. — Прикладні аспекти стратегічного планування регіонального розвитку.

30. Kravchuk Hanna, Leshchenko Ya.O. — Вплив реформування податкової системи на дохідну частину місцевих бюджетів .
31. Dubyna M.V. — Удосконалення державного регулювання системи парабанківських посередників.
32. Zhurba I.A., Belov B.A. — Економічна природа фінансових ресурсів підприємства.
33. Panchenko O.I. — Основні проблеми реалізації страхового механізму економічного захисту залізничного транспорту.
34. Antonenko N.V., Bidnyachuk O.D. — Перспективи розвитку пенсійного забезпечення в україні.

35. Nehay V.A., Fedorok I.A. — Щодо класифікації витрат у бухгалтерському обліку.
36. Sidorenko O.O., Zotsenko D.V. — Окремі аспекти обліку біологічних активів сільськогосподарських підприємств україни.
37. Goncharenko I.N. — Становлення управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах україни.
38. Biryukova A.O. — Умови виникнення дебіторської заборгованості на підприємстві.
39. Korotkiy V.V. — Відображення пільг у бухгалтерському обліку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

40. Olifirenko L.D. — Інституціональні та функціональні характеристики державного регулювання розвитку корпоративних структур.
41. Yurchenko A.B. — Основні аспекти організації та регулювання оплати праці в органах виконавчої влади й місцевого самоврядування.

42. Dudla I.A., Dudla A.A., Shpak N.А., Romanov Ya.V. — Розвиток людського потенціалу як фактор економічного зростання.
43. Kaprin A.D., Ponomarenko B.T. — Индивидуализация профессионального обучения кадров здравоохранения в условиях модернизации последипломного образования .
44. Ogneva V.V. — Информационная открытость органов государственного управления как фактор повышения уровня компетентности государственных служащих.
45. Ponomarenko B.T. — Стратегические ориентиры профессионального развития кадров системы государственного управления.
46. Turchinov A.I. — Кадровая безопасность и глобализация.
47. Delya V.P., Proshina I.V. — Инновационные процессы в профессиональном образовании.
48. Mamichev N.G. — Внутренние социальные факторы в управлении государственной гражданской службой субъекта российской федерации.
49. Murashko M.I., Kovalenko Yu.M. — Регіональні аспекти модернізації державної служби як механізму публічної влади в україні.
50. Ploskiy K.V., Kalinovskaya I.S. — Адаптація в україні зарубіжного досвіду оцінки потреб у навчанні кадрів публічного управління.
51. Kravchenko V.V. — Развитие правовой культуры государственных служащих как условие совершенствования системы государственного управления россии и правовой культуры общества.
52. Kanter S.V., Melnik A.A. — Кадровый резерв как фактор повышения эффективности государственного управления.
53. Mamicheva V.N. — Социологический анализ барьеров во взаимодействии бизнеса и государственной гражданской службы в субъекте российской федерации.
54. Skladutskiy S.V. — Развитие кадрового потенциала государственного управления как механизма противодействия коррупции.