ISSN 2225-7543

№4 (62), 2012 Economic series

1. Bazilinskaya O.Ya., Krivosheya A.A. — Етапи формування стратегії ціноутворення в умовах інформаційної асиметрії: побудова базової теоретичної моделі.
2. Vdovenko Yu.S. — Економічні детермінанти міжсекторного партнерства.
3. Derii Z.V. — Модифікація методів оцінювання людського капіталу.
4. Zosimenko T.I. — Компаративний аналіз ключових індикаторів якості регуляторного середовища в різних країнах.
5. Ilyenko A.B. — Роль концепції міжнародного маркетингу в підвищенні ефективності маркетингових механізмів.
6. Khitraya O.V., Mamchur A.I. — Особливості функціонування міжнародних команд.
7. Marchenko N.A. — Інвестиційна привабливість україни: теорія і практика.
8. Pilevych D.S. — Теоретичні аспекти формування інвестиційної політики в україні.
9. Podymova L.A. — Стан та перспективи розвитку національної інноваційної системи в україні.
10. Budnikova Y.V. — Дослідження сутності поняття «точка біфуркації» в економіці.
11. Kornienko T.A. — Економічна безпека підприємства як категорія економічної науки.
12. Pacheva N.A. — Особливості формування позаекономічних інститутів у контексті економічного розвитку.

13. Ilchuk V.P., Romanenko T.A. — Проблеми інвестиційного забезпечення розвитку інноваційних процесів машинобудівного комплексу.
14. Levkivskyi Vasyl, Efremov V.V. — Пошук нових підходів під час вдосконалення освітянської галузі в україні.
15. Sych Y.V., Boiko O.V. — Інституціоналізація економічних інтересів суб’єктів транспортного ринку.
16. Cherkaskyi I.B., Khomenko I.O. — Системні параметри функціонування та розвитку транспортних кластерів.
17. Bondar V.V., Ganzha Ya.L. — Агротуризм як вид диверсифікаційного розвитку сільськогосподарського підприємництва.
18. Нavrylenko N.І., Kislinskiy S.S. — Особливості механізму формування прибутку підприємств харчової промисловості.
19. Нorshunova I.V. — Сучасні інноваційні перетворення економіки та вищої освіти в україні.
20. Demchuk A.V — Адаптивность системы управления финансово-хозяйственной деятельностью рыбной отрасли ар крыма в рыночных условиях хозяйствования.
21. Parubets O.M., Cugonyako D.O. — Організаційно-економічні особливості надання транспортних послуг туристам.
22. Struk N.S., Melnik N.V. — Державно-приватне партнерство у будівельному секторі економіки україни.
23. Kalchenko O.М. — Методичні аспекти оцінювання ефективності функціонування підприємств туристичної сфери в інноваційних умовах.
24. Sakhnevich L.V. — Організаційні заходи вдосконалення стратегічного управління у сфері забезпечення енергоефективності підприємств апк.
25. Moroz V.V. — Роль сфери послуг малих підприємств в економічній системі україни.

26. Selenska O.O., Zelenskiy S.M. — Система чинників продовольчої безпеки територій різного рангу.
27. Samko A.A. — Тенденції та перспективи розвитку туристичного ринку чернігівського регіону.
28. Khudoley V.Y. — Домінанти управління забезпеченням енергоефективності реального сектору економіки регіонів україни.
29. Bykova Yu.V. — Сучасний стан та перспективи розвитку галузі легкої промисловості: регіональний аспект.
30. Lysenko I.V. — Аналіз процесів кластеризації у регіонах україни.
31. Sadchykov V.S. — Тенденції розвитку та функціонування малого підприємництва в аграрному секторі чернігівського регіону.
32. Tarasenko A.V. — Тенденції та особливості розвитку сільського господарства в чернігівській області.
33. Nikonchuk N.V. — Шляхи вдосконалення управління трудовим потенціалом на регіональному рівні за допомогою моделювання.
34. Pinchuk A.A. — Інноваційно-інформаційні домінанти стратегії промислового зростання в регіонах держави.
35. Sydorenko I.V. — Оцінка рівня інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку виробничої інфраструктури регіону.

36. Zhuravka F.O. — Міжнародні стандарти фінансової звітності в контексті трансформаційних перетворень національної системи бухгалтерського обліку.
37. Kravchuk Hanna — Специфіка банківського сектору як об’єкта податкового регулювання.
38. Zhariy Y.V., Dubyna M.V. — Експрес-діагностика рівня фінансової безпеки комерційного банку.
39. Oleynik K.A. — Розвиток системи сільської кредитної кооперації в україні.
40. Svyatokum I.A. — Досвід запровадження іпотечних цінних паперів у країнах центральної європи.
41. Artemenko A.S. — Окремі індикатори ведення банківського бізнесу в україні та тенденції їх розвитку.
42. Shkarlet S.M., Petrakov I.V. — Environmental taxation evolution in ukraine: trends, challenges and outlook.

43. Len V.S., Krot Y.V. — Соціальні витрати: класифікація та облік.
44. Syzonenko O.V., Darnopykh T.V., Lomonosova A.M. — Модифікація аудиторської думки щодо звітності спеціального призначення .

45. Butko M.P., Kharchenko Yu.P. — Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування у здійсненні соціального захисту дітей без батьківської опіки.
46. Nikonenko D.M. — Інформаційна складова відносин влади і громадськості в системі державного управління.
47. Oliychenko I.M. — Формування інформаційного забезпечення у функціональних підрозділах обласної державної адміністрації.
48. Ditkovska M.Yu. — Аналіз системи інформаційного забезпечення органу державної влади на регіональному рівні.
49. Zabashtanskyi М.М. — Державне управління концесійними відносинами в україні.
50. Olifirenko L.D. — Державна політика реалізації стратегії розвитку корпоративних структур.