ISSN 2225-7543

№1 (56), 2012 Economic series

1. Rybchuk A.V., Levkivskyi Vasyl — Вплив глобальної кризи на зміни товарної структури світового експорту.
2. Chernuk L.G., Pepa T.V. — Соціальна інфраструктура та її пріоритетність у системі суспільного розвитку (методолого-організаційний аспект).
3. Shkarlet S.M., Ivanets V.A. — Формування і діяльність системи економічної безпеки сучасного підприємства.
4. Bazilinskaya O.Ya. — Ефективна система корпоративного управління як передумова зростання капіталізації компанії.
5. Goncharenko O.P. — Оцінка інноваційного потенціалу економічної системи.
6. Ivanova N.V., Postolyako N.O. — Сучасні тенденції розвитку сфери послуг постіндустріального суспільства.
7. Konovalenko M.K., Yakovleva O.V. — Формування стратегії розвитку та управління інноваційним потенціалом промислового підприємства.
8. Kostrovets L.B. — Основні положення концепції демографічного розвитку україни до 2015 року .
9. Tcibulіa S.D. — Компетентнісний підхід у підготовці магістрів економічних спеціальностей – напрямок розвитку болонського процесу.
10. Mitsa N.V. — Прикладні аспекти енергозберігаючої політики україни.
11. Suvorova C.G. — Концептуальні підходи до управління маркетинговими дослідженнями.
12. Zhidok V.V. — Вплив організаційно-економічних факторів на управління конкурентоспроможністю підприємства.
13. Lapinskiy I.E. — Ознаки соціального інституту організованої злочинності та напрями впливу на економічну безпеку.

14. Bazilyuk A.V., Kontseva V.V, Khomenko I.O. — Синергетичний ефект роботи транспортних кластерів в умовах посилення циклічності кризових явищ на ринку.
15. Ilchuk V.P., Talavira Y.V. — Основні напрями реформування вантажного вагонного парку залізниць україни.
16. Sych Y.V., Boiko O.V. — Розвиток транзитно-транспортного потенціалу: проблеми та перспективи.
17. Aksyonova I.V., Pogasiy S.S. — Моніторинг професійних компетенцій випускників вищих навчальних закладів.
18. Velichko O.P. — Логістичне забезпечення cільськогосподарського виробництва великих аграрних компаній.
19. Melnik P.I., Zayika V.Y., Lysenko I.V., Cherednikova O.O. — Маркетингова діяльність у харчопромисловому кластері.
20. Samiylenko G.M. — Сучасний стан промисловості чернігівської області.
21. Chorniy V.V. — Конкурентні переваги залізниць на ринку вантажних перевезень.
22. Volot О.I. — Харчова промисловість: сучасний стан та інформаційне забезпечення розвитку підприємств.
23. Kalchenko O.М. — Підприємств туристичної галузі.
24. Cugonyako D.O. — Ефективність інноваційної взаємодії підприємств транспорту і туризму.
25. Goncharenko I.N. — Аналіз стану інформаційно-консультаційної діяльності в сільському господарстві чернігівської області.
26. Romanenko T.A. — Техніко-технологічний стан та перспективи інноваційного розвитку машинобудівної галузі чернігівського регіону.

27. Derii Z.V., Semchenko-Kovalchuk O.B. — Нагромадження людського капіталу як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства.
28. Minina O.V. — Методичні особливості оцінки регіонального ландшафту транзитного потенціалу україни.
29. Mirzodaeva T.V. — Кластерні технології як засіб регіональної соціалізації економіки .
30. Shpak N.А., Dudla A.A., Dudla I.A., Romanov Ya.V. — Економічні аспекти соціального розвитку полтавщини.
31. Anoprienko O.O. — Перспективи розвитку малого підприємництва в рекреаційній сфері регіону.
32. Korogod I.V. — Сучасний стан функціонування малого бізнесу в чернігівській області.

33. Kravchuk Hanna, Matveeva Y.V. — Конкурентоспроможність фінансових посередників на україні та перспективи їх подальшого розвитку.
34. Bezhan M.V. — Актуальные проблемы коммерческого кредитования малых предприятий в россии.
35. Нorshunova I.V. — Професійне самовизначення майбутніх фінансистів.
36. Degtyaryova O.M., Baranovskaya N.A. — Дослідження основних чинників ефективності моніторингу фінансово-бюджетної дисципліни підприємств.
37. Zhariy Y.V., Dubyna M.V. — Напрями підвищення ефективності діяльності системи парабанківських посередників.
38. Panchenko O.I., Rohova Н.A. — Державна підтримка страхування ризиків сільськогосподарських підприємств як основа забезпечення їх стабільного розвитку .
39. Prokopenko V.Y. — Роль та місце фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості.
40. Levkivskaya I.A. — Використання єврооблігацій для фінансування інвестиційних проектів .

41. Orlov I.V., Bondarchuk V.V. — Склад та структура основних засобів: порівняльний аналіз світового досвіду.
42. Len V.S. — Господарський облік: дефініція та зміст.
43. Nehay V.A., Skosyr Y.M. — Обліково-аналітичне забезпечення управління ефективністю виробництва продукції картоплярства.
44. Onishchenko V.P., Boyko L.V. — Особливості формування виробничої собівартості на підприємствах газотранспортного комплексу.
45. Parubets O.M. — Просторово-інтеграційний механізм взаємодії та розвитку транскордонних транспортних мереж.

46. Oliychenko I.M., Ditkovska M.Yu. — Самоорганізація і синергетика в системі інформаційного забезпечення органів державної влади.
47. Olifirenko L.D. — Інтеграційна складова державного регулювання розвитку корпоративних структур в україні: галузевий аспект.