ISSN 2225-7543

№4 (54), 2011 Economic series

1. Bolotov H.P., Derii Z.V., Semchenko O. B. — Генеза та розвиток теорій підприємництва.
2. Pepa T.V., Troyan V.L. — Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури в україні.
3. Shkarlet S.M., Pogrebnyak D.V. — Формування структури механізму управління конкурентоспроможністю промислових підприємств.
4. Moyseenko I.P., Magas N.V. — Моделі моніторингу фінансової безпеки підприємства.
5. Valinkevich N.B. — Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності модернізації підприємств.
6. Zadorozhna S.М., Gus N. — Настанови міжнародної міграції української молоді.
7. Vervinets B.M. — Генеза класичних наукових поглядів на працю як джерело економічного зростання.
8. Kravchenko O. A. — Проблемы реализации финансового планирования в украине.
9. Lapinskiy I.E. — Економіко-криміналогічний моніторинг як інструмент протидії «тінізації» економіки.
10. Mekh L.M., Shevchenko O.S. — Розуміння предмета політичної економії сучасними українськими та російськими економістами.
11. Shishkina O.V. — Оцінка ефективності монопрофільних виробничих утворень в умовах ризику і невизначеності.
12. Makotsyoba M.B. — Прогрес у контексті міждисциплінарних досліджень та його бачення з позицій концепції людського розвитку.
13. Sviridenko Y.A. — Сутність та економічна природа концентрації капіталу у сфері товарного обігу.
14. Orlova K.E. — Інформаційне забезпечення процесу адаптації підприємств до умов зовнішнього середовища.

15. Yefimenko N.А. — Механізм багаторівневого прогнозування відтворення якості капіталу в машинобудуванні.
16. Shkarlet S.M., Kavtish O.P., Pogrebnyak A.Yu. — Антикризові заходи як фактор підвищення інноваційної активності промислових підприємств.
17. Vdovenko Yu.S. — Маркетингові дослідження як засіб підвищення конкурентоспроможності автотранспортних підприємств.
18. Goncharenko O.P., Нorshunova I.V. — Роль маркетингових служб у підвищенні ефективності діяльності державних підприємств пенітенціарної системи україни.
19. Nazarko C.O. — Стандартизація освіти – необхідна умова реформування вищої школи.
20. Furik B.G., Tsaruk O.Y., Voedilova D.D. — Математичні методи прогнозування платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг на основі функції корисності.
21. Bobor L.M. — Організація виробничої діяльності на підприємствах міжміського телефонного зв’язку .
22. Kalchenko O.М. — Теоретичні аспекти інноваційної діяльності підприємств туристичної галузі.
23. Korzh T.V. — Органічне сільськогосподарське виробництво як чинник соціально-економічної та екологічної безпеки.
24. Cugonyako D.O., Grihno Y.S. — Маркетингові стратегії розвитку туристичних підприємств.
25. Selinnyi M.M. — Роль держави в процесі ціноутворення на ринку цукру.
26. Bakumenko P.I. — Антикризова політика в сільському господарстві україни.

27. Chernuk L.G., Yarosh O.M., Shvets P.A. — Напрями та заходи подолання регіональної нерівності в україні згідно з викликами сьогодення.
28. Dubovik A.V. — Тенденції та особливості розвитку харчової промисловості в чернігівській області.
29. Vdovenko C.M., Babachenko L.V. — Оптимізація комерційної складової пасажирських перевезень в умовах сучасного міста.
30. Anoprіyenko V.O. — Маркетингові підходи щодо розвитку рекреаційної сфери регіону.
31. Lisogor V.M., Gerasimchuk O.M. — Особливості інвестиційної діяльності агропромислового комплексу у вінницькій області.
32. Shadura-Nikiporets N.T. — Методологічні аспекти дослідження регіонального харчопродовольчого комплексу в контексті парадигми сталого розвитку.
33. Minina O.V. — Методологічні засади оцінки рівня використання транзитних можливостей регіону.
34. Parubets O.M., Kirichenko I.I. — Заходи антикризового маркетингу в діяльності підприємств житлово-комунального господарства регіону.
35. Khomenko I.O. — Методичні підходи до формування транспортних кластерів у контексті регіональної стратегії розвитку.
36. Samiylenko G.M. — Досягнення та проблеми функціонування вітчизняної моделі технопаркових структур.
37. Sosnovska O.P. — Транскордонне співробітництво: регіональний зріз.
38. Tregulova I.P. — К вопросу становления малого бизнеса в регионе.
39. Shabardina Yu.V. — Регіональні особливості формування рекреаційного потенціалу чернігівської області .
40. Polenkova M.V. — Наукові підходи до визначення економічного змісту категорії “сільська територія”.
41. Zenchenko N.S. — Методика визначення рівня готовності регіону до страхової медицини.
42. Ulyanenko F.M. — Менеджмент конкурентоздатності регіонів на етапі становлення нового регіоналізму в україні.

43. Bogomolova N.I., Panchenko O.I., Shtyrkhun K.I. — Особливості та проблеми механізму реалізації морського страхування в україні.
44. Ilchuk V.P. — Валютний курс: збільшення гнучкості та кризові виклики.
45. Kravchuk Hanna, Dubyna M.V., Pilipenko N.S., Fedorenko O.P. — Закордонний досвід функціонування кооперативних банків .
46. Prokopenko V.Y., Yukhno M.T. — Кредитування під заставу землі сільськогосподарського призначення: пошук нових шляхів.

47. Len V.S. — Облік резерву бонусів за договорами довгострокового страхування життя.
48. Hohol T.A. — Особливості для малого бізнесу.
49. Dmitrenko A.V. — Бухгалтерський та податковий облік нарахування, розподілу та виплати дивідендів між учасниками спільного підприємства.
50. Ivanova L.B. — Підходи до визначення категорії «антикризове управління» та функціональні аспекти бухгалтерського обліку реального сектору економіки.
51. Nemanova Kh.L. — Модель обліку витрат у децентралізованій системі управління торговельним підприємством.
52. Zhuravka F.O., Shipunova O.V. — Інтелектуальна власність: сутність та класифікація .

53. Butko M.P. — Електронне урядування в україні : стан та перспективи.
54. Dzvinchuk D.I. — Особливості діяльності керівника органу влади щодо мотивації державного службовця.
55. Oliychenko I.M. — Якість інформації в органах державної влади на регіональному рівні .
56. Ditkovska M.Yu. — Удосконалення інформаційного забезпечення системи регіонального управління туристичною галуззю.
57. Olifirenko L.D. — Формування механізму державного регулювання розвитку промисловості україни в умовах глобалізації.
58. Kharchenko Yu.P. — Повноваження місцевих громад при розв’язанні проблем дітей без батьків.