ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Бакуменко П.І., Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто необхідну систему окремих заходів антикризової політики в сільському господарстві. Особливу увагу акцентовано на функціональному механізмі державної антикризової політики. Визначено мету, завдання та методи антикризової політики сільського господарства в Україні. Оцінено етапи реалізації антикризових заходів у контексті Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року.

Ключові слова:

Використана література:

1. Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України №1158 від 19 вересня 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1158-2007-%EF.

2. Алексійчук В. М. Напрями реформування системи кредитного забезпечення в АПК / В. М. Алексійчук // Економіка АПК. – 1998. – № 1. – С. 40-45.

3. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств / В. Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

4. Бутко М. П. Організаційні аспекти функціонування сільського господарства Чернігівщини і перспективи його розвитку / М. П. Бутко, С. М. Зеленський, О. О. Зеленська // Економіка АПК. – 2004. – № 5. – С. 28-35.

5. Гаврилюк О. В. Інвестування в агросектор: ідентифікація та напрями усунення перешкод / О. В. Гаврилюк // Економіка АПК. – 2009. – № 6. – С. 63- 68.

6. Дворецький А. М. Стан та проблеми розвитку сільського господарства в агроформуваннях Чернігівської області / А. М. Дворецький // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 5. – T. 3. – С. 34-37.

7. Дем’яненко С. І. Сільське господарство України: криза та відновлення / С. І. Дем’яненко.  – К.: КНЕУ, 2004. – 207 с.

8. Кейнс Дж. М. Избранные произведения / Дж. Кейнс. – М.: Экономика, 1993. – 234 с.

9. Кириленко І. Г. Деякі аспекти державної аграрної політики в Україні в умовах світової фінансової кризи / І. Г. Кириленко // Економіка АПК. – 2008. – № 11. – С. 4-9.

10. Колотуха С. Основні риси організації фінансів аграрних формувань у сучасних умовах / С. Колотуха // Банківська справа. – 2008. – № 3. – С. 49-58.

11. Концепція Державної цільової економічної програми впровадження в агропромисловому комплексі новітніх технологій виробництва  сільськогосподарської продукції на період до 2016 року, схвалена  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1650-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cqi-bin/laws/main.cqi?nreg=1650-2009-%F0.

12. Концепція Державної цільової програми сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року від 3 лютого 2010 р. № 121-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cqi-bin/laws/main.cqi?nreg=121-2010-%F0.

13. Лизун М. В. Антикризова політика: світовий досвіт та уроки для України / М. В. Лизун // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – 2011. – Вип.  5(2). – С. 266-271.

Переглянути статтю    Завантажити pdf