ISSN 2225-7543
Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Оболенський О.Ю.
д-р екон. наук Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна
№3 (75), 2014, #23 525
Огнева В.В.
д-р політ. наук професор Російська академія народного господарства та державної служби, м. Орел, Росія
№2 (58), 2012, #45 604
Огійчук М.Ф.
канд. екон. наук професор Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, м. Харків, Україна
№1 (64), 2013, #41 934
Озарко К.С.
директор Науково-дослідний інститут інфокомунікацій Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, м. Львів, Україна
№1 (64), 2013, #9 604
№2 (66), 2013, #70 521
Озерчук О.В.
ст. науковий співробітник Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ «Академія фінансового управління», м. Київ, Україна
№2 (66), 2013, #45 938
Олексин А.Г.
канд. екон. наук Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці, Україна
№3 (75), 2014, #29 525
Олещенко Л.М.
аспірант Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№2 (58), 2012, #12 861
Олещук М.Г.
аспірант ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми, Україна
№3 (60), 2012, #41 696
Олифіренко Ю.І.
здобувач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (60), 2012, #48 1979
№1 (64), 2013, #50 2753
№4 (70), 2013, #67 583
№1 (72), 2014, #45 819
№2 (74), 2014, #37 703
Олійник К.А.
ст. викладач Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна
№4 (62), 2012, #39 588
Олійченко І.М.
д-р наук з держ. упр. професор Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (56), 2012, #46 1004
№3 (60), 2012, #29 759
№3 (60), 2012, #46 584
№4 (62), 2012, #47 779
№4 (54), 2011, #55 535
№1 (64), 2013, #20 691
№1 (64), 2013, #46 614
№2 (66), 2013, #23 487
№2 (66), 2013, #62 735
№4 (70), 2013, #64 632
№1 (72), 2014, #40 597
№2 (74), 2014, #35 788
№3 (75), 2014, #37 488
№4 (76), 2014, #46 672
Оліфіренко Л.Д.
канд. техн. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (56), 2012, #47 545
№2 (58), 2012, #41 750
№3 (60), 2012, #49 487
№4 (54), 2011, #57 735
№1 (64), 2013, #49 664
№2 (66), 2013, #65 579
№4 (70), 2013, #65 564
№1 (72), 2014, #42 478
№2 (74), 2014, #36 468
№3 (75), 2014, #38 494
№4 (76), 2014, #49 425
№4 (62), 2012, #50 393
Омаров Ш.А.
канд. екон. наук Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАНУ, м. Харків, Україна
№3 (75), 2014, #19 951
Онищенко В.П.
канд. екон. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (68), 2013, #14 983
№1 (56), 2012, #44 1096
№3 (60), 2012, #8 1144
№4 (76), 2014, #44 614
Опотяк Ю.В.
канд. техн. наук Науково-дослідний центр телекомунікаційних систем та мереж зв’язку Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, м. Львів, Україна
№1 (64), 2013, #9 604
№2 (66), 2013, #70 521
Орлов І.В.
д-р екон. наук професор Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир, Україна
№1 (56), 2012, #41 1335
Орлова К.Є.
аспірант Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир, Україна
№4 (54), 2011, #14 1008
Освальд М.В.
аспірант Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
№2 (66), 2013, #9 871
Островська Н.С.
канд. екон. наук Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці, Україна
№3 (75), 2014, #21 983