ISSN 2225-7543
Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Оболенський О.Ю.
д-р екон. наук Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна
№3 (75), 2014, #23 1326
Огнева В.В.
д-р політ. наук професор Російська академія народного господарства та державної служби, м. Орел, Росія
№2 (58), 2012, #45 1185
Огійчук М.Ф.
канд. екон. наук професор Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, м. Харків, Україна
№1 (64), 2013, #41 1570
Озарко К.С.
директор Науково-дослідний інститут інфокомунікацій Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, м. Львів, Україна
№1 (64), 2013, #9 1126
№2 (66), 2013, #70 1046
Озерчук О.В.
ст. науковий співробітник Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ «Академія фінансового управління», м. Київ, Україна
№2 (66), 2013, #45 1561
Олексин А.Г.
канд. екон. наук Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці, Україна
№3 (75), 2014, #29 1095
Олещенко Л.М.
аспірант Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№2 (58), 2012, #12 1539
Олещук М.Г.
аспірант ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми, Україна
№3 (60), 2012, #41 1273
Олифіренко Ю.І.
здобувач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (60), 2012, #48 3000
№1 (64), 2013, #50 3349
№4 (70), 2013, #67 1345
№1 (72), 2014, #45 1736
№2 (74), 2014, #37 1550
Олійник К.А.
ст. викладач Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна
№4 (62), 2012, #39 1108
Олійченко І.М.
д-р наук з держ. упр. професор Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (56), 2012, #46 1761
№3 (60), 2012, #29 1344
№3 (60), 2012, #46 1118
№4 (62), 2012, #47 1595
№4 (54), 2011, #55 1034
№1 (64), 2013, #20 1264
№1 (64), 2013, #46 1219
№2 (66), 2013, #23 1028
№2 (66), 2013, #62 1293
№4 (70), 2013, #64 1262
№1 (72), 2014, #40 1284
№2 (74), 2014, #35 1867
№3 (75), 2014, #37 1108
№4 (76), 2014, #46 1158
Оліфіренко Л.Д.
канд. техн. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (56), 2012, #47 1063
№2 (58), 2012, #41 1585
№3 (60), 2012, #49 1015
№4 (54), 2011, #57 1283
№1 (64), 2013, #49 1276
№2 (66), 2013, #65 1100
№4 (70), 2013, #65 1137
№1 (72), 2014, #42 1037
№2 (74), 2014, #36 1047
№3 (75), 2014, #38 1101
№4 (76), 2014, #49 932
№4 (62), 2012, #50 966
Омаров Ш.А.
канд. екон. наук Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАНУ, м. Харків, Україна
№3 (75), 2014, #19 1942
Онищенко В.П.
канд. екон. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (68), 2013, #14 2124
№1 (56), 2012, #44 1860
№3 (60), 2012, #8 2121
№4 (76), 2014, #44 1455
Опотяк Ю.В.
канд. техн. наук Науково-дослідний центр телекомунікаційних систем та мереж зв’язку Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, м. Львів, Україна
№1 (64), 2013, #9 1126
№2 (66), 2013, #70 1046
Орлов І.В.
д-р екон. наук професор Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир, Україна
№1 (56), 2012, #41 2034
Орлова К.Є.
аспірант Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир, Україна
№4 (54), 2011, #14 1796
Освальд М.В.
аспірант Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
№2 (66), 2013, #9 1703
Островська Н.С.
канд. екон. наук Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці, Україна
№3 (75), 2014, #21 1574