ISSN 2225-7543
Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Оболенський О.Ю.
д-р екон. наук Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна
№3 (75), 2014, #23 1183
Огнева В.В.
д-р політ. наук професор Російська академія народного господарства та державної служби, м. Орел, Росія
№2 (58), 2012, #45 1016
Огійчук М.Ф.
канд. екон. наук професор Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, м. Харків, Україна
№1 (64), 2013, #41 1413
Озарко К.С.
директор Науково-дослідний інститут інфокомунікацій Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, м. Львів, Україна
№1 (64), 2013, #9 959
№2 (66), 2013, #70 893
Озерчук О.В.
ст. науковий співробітник Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ «Академія фінансового управління», м. Київ, Україна
№2 (66), 2013, #45 1408
Олексин А.Г.
канд. екон. наук Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці, Україна
№3 (75), 2014, #29 927
Олещенко Л.М.
аспірант Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№2 (58), 2012, #12 1358
Олещук М.Г.
аспірант ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми, Україна
№3 (60), 2012, #41 1116
Олифіренко Ю.І.
здобувач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (60), 2012, #48 2837
№1 (64), 2013, #50 3196
№4 (70), 2013, #67 1167
№1 (72), 2014, #45 1569
№2 (74), 2014, #37 1396
Олійник К.А.
ст. викладач Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна
№4 (62), 2012, #39 933
Олійченко І.М.
д-р наук з держ. упр. професор Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (56), 2012, #46 1575
№3 (60), 2012, #29 1168
№3 (60), 2012, #46 953
№4 (62), 2012, #47 1409
№4 (54), 2011, #55 865
№1 (64), 2013, #20 1106
№1 (64), 2013, #46 1064
№2 (66), 2013, #23 873
№2 (66), 2013, #62 1130
№4 (70), 2013, #64 1084
№1 (72), 2014, #40 1114
№2 (74), 2014, #35 1650
№3 (75), 2014, #37 943
№4 (76), 2014, #46 1007
Оліфіренко Л.Д.
канд. техн. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (56), 2012, #47 901
№2 (58), 2012, #41 1412
№3 (60), 2012, #49 854
№4 (54), 2011, #57 1111
№1 (64), 2013, #49 1109
№2 (66), 2013, #65 939
№4 (70), 2013, #65 969
№1 (72), 2014, #42 892
№2 (74), 2014, #36 897
№3 (75), 2014, #38 938
№4 (76), 2014, #49 781
№4 (62), 2012, #50 809
Омаров Ш.А.
канд. екон. наук Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАНУ, м. Харків, Україна
№3 (75), 2014, #19 1726
Онищенко В.П.
канд. екон. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (68), 2013, #14 1960
№1 (56), 2012, #44 1675
№3 (60), 2012, #8 1948
№4 (76), 2014, #44 1312
Опотяк Ю.В.
канд. техн. наук Науково-дослідний центр телекомунікаційних систем та мереж зв’язку Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, м. Львів, Україна
№1 (64), 2013, #9 959
№2 (66), 2013, #70 893
Орлов І.В.
д-р екон. наук професор Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир, Україна
№1 (56), 2012, #41 1849
Орлова К.Є.
аспірант Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир, Україна
№4 (54), 2011, #14 1608
Освальд М.В.
аспірант Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
№2 (66), 2013, #9 1551
Островська Н.С.
канд. екон. наук Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці, Україна
№3 (75), 2014, #21 1411