ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Шевченко-Перепьолкіна Р.І., Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена актуальній тематиці розроблення ефективних методів протидії ворожим поглинанням у середовищі малого підприємництва. З урахуванням специфіки малого бізнесу, автором запропоновано, як найбільш ефективний, метод запобігання ворожому поглинанню – «інформаційний бар’єр», та протистояння поглинанню – «антирейдерська кампанія».

Ключові слова:

інформаційний бар’єр, мале підприємство, захист від ворожих поглинань, методи «захисту до та після пропозиції», PR-методи захисту, «антирейдерська кампанія»

Використана література:

1. Астахов П. А. Противодействие рейдерским захватам / П. А. Астахов. – М. : ЭКСМО, 2008. – 240 с.

2. Бєліков О. І. Рейдерство в Україні – реалії сьогодення / О. І. Бєліков // Юридичний журнал. – 2007. – № 4. – С. 105-109.

3. Борисов Ю. Игры в русский «М & А» / Ю. Борисов. – М. : СПЕЦ-АДРЕС, 2005. – 140 с.

4. Бочарова О. Способи поглинання акціонерних товариств / О. Бочарова // Підприєм­ництво, господарство і право. – 2009. – № 10. – С. 149-151.

5. Гетьман-Павлова И. В. Меры защиты от вражеских поглощений / И. В. Гетьман-Павлова, Е. В. Цыганкова, В. В. Шахова // Юрист. – 2008. – № 8. – С. 18-34.

6. Господарський кодекс України : прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18.

7. Демидова Е. С. Эффективные способы защиты предприятия от риска враждебного поглощения / Е. С. Демидова // Управление риском. – 2007. – № 3. – С. 5-10.

8. Лазуренко В. И. Рейдерство: слияния и поглощения / В. И. Лазуренко. – М. : ТУКБИ, 2009. – 230 с.

9. Паламарчук Г. Особливості рейдерства в Україні та політика його подолання / Г. Паламарчук, Л. Венгер // Економіка України. – 2007. – № 9. – С. 23-25.

10. Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні : [Національна доповідь] / К. О. Ващенко, З. С. Варналій, В. Є. Воротін та ін. – К. : Держкомпідприємництво, 2008. – 226 с.

11. Рудык Н. Б. Защита от жесткого поглощения / Н. Б. Рудык // Финансист. – 2000. – № 10. – С. 45-48.

Переглянути статтю    Завантажити pdf