ISSN 2225-7543

№3 (60), 2012 Economic series

1. Shkarlet S.M., Нorshunova I.V. — Інноваційний розвиток освітнього простору у вищих навчальних закладах .
2. Rybchuk A.V., Levkivskyi Vasyl — Глобальна виробнича інфраструктура в системі факторів світового економічного зростання.
3. Derii Z.V. — Капіталізація людського потенціалу: функціональний аспект.
4. Ilyenko A.B. — Формування загальної цінової стратегії зміцнення міжнародної маркетингової підприємницької безпеки.
5. Kychko I.I. — Інституціоналізація процесу формування та задоволення особистих потреб.
6. Kostenko O.M. — Стратегія управління ефективністю.
7. Minina O.V. — Дослідження генези теорії економічного простору.
8. Onishchenko V.P. — Діагностика рівня беззбитковості в умовах багатопродуктового виробництва.
9. Sergiychuk C.M., Karas P.M., Grishina L.A. — Класифікації чинників зростання продуктивності праці відповідно до етапізації розвитку національної економіки.
10. Tkachenko S.A. — Формування системи безпеки фінансово-господарської діяльності підприємств: концептуальні засади та основні напрями.
11. Shadura-Nikiporets N.T. — Генезис та етимологія економічної категорії “глобалізація”.
12. Shvets P.A. — Пріоритети розвитку соціальної інфраструктури в контексті гуманізації суспільства.
13. Levkovets N.P. — Стратегічні аспекти забезпечення економічної безпеки підприємств.
14. Lysenko I.V. — Особливості організаційно-інвестиційного механізму формування кластерних утворень.

15. Ilchuk V.P., Romanenko T.A. — Фінансовий стан та проблеми економічного розвитку машинобудівної галузі чернігівського регіону.
16. Sych Y.V., Boiko O.V. — Інфраструктура транспортного ринку в системі чинників соціально-економічного зростання.
17. Vdovenko Yu.S. — Інтеграційна сутність сучасної автотранспортної сфери.
18. Gudkova V.P. — Проблеми формування соціально-економічних механізмів у сфері пасажироперевезень.
19. Demchuk A.V — Актуальные проблемы финансово-хозяйственной деятельности предприятий рыбного хозяйства украины на современном этапе.
20. Khomenko I.O. — Організаційно-економічний механізм розвитку транспортних кластерів.
21. Tsaruk N.G. — Аналітичний моніторинг ринку продукції овочівництва.
22. Babachenko L.V. — Аналіз методів дослідження напрямків удосконалення управління автотранспортними системами внутрішньообласних перевезень.
23. Shuran I.V. — Диверсифікація та кадровий потенціал машинобудівних підприємств.
24. Pirog K.M. — Теоретичні засади ефективної діяльності лісогосподарських підприємств.
25. Zhidok V.V. — Алгоритм аналізу конкурентоспроможності меблевого підприємства.
26. Gorobinskaya I.V. — Формування міжгалузевих мультиплікативних ефектів у економіці в результаті зниження тарифів на транспортні послуги.

27. Korsak V.I. — Витрати часу на «шопінг» як основний детермінуючий фактор розподілу регіональних торгових закладів на формати.
28. Oliychenko I.M., Samiylenko G.M. — Використання кластерного підходу в управлінні промисловим розвитком регіону.
29. Anoprіyenko V.O. — Джерела фінансування інноваційного розвитку рекреаційної сфери регіону .
30. Sadchykov V.S. — Фермерські господарства та їх роль у розвитку економіки чернігівського регіону.

31. Kravchuk Hanna, Kirichenko I.I. — Сучасний стан та перспективи розвитку life-страхування в україні .
32. Leonov S.V., Dubovik S.V. — Формування попиту на інвестиційні банківські послуги в україні: концептуальна модель.
33. Cherkaskyi I.B., Panchenko O.I. — Концептуальні засади формування механізму страхування відповідальності в системі економічної безпеки залізничного транспорту .
34. Bevzenko A.V. — Пенсійне страхування: сутність та порівняльна характеристика .
35. Нavrylenko N.І., Cherednikova O.O. — Особливості інвестиційних процесів на макро- та мікрорівні.
36. Grishaeva Yu.G. — Трансформація підходів до управління інвестиційною привабливістю в історичному поступі .
37. Zhariy Y.V., Dubyna M.V., Lyakh Y.V. — Стан та перспективи розвитку колекторських компаній в україні.
38. Prokopenko V.Y. — Оподаткування нерухомості – інструмент наповнення муніципальних бюджетів та регулювання місцевих ринків нерухомості.
39. Malyshko E.A. — Оцінка рівня обізнаності суб’єктів підприємництва з недержавного пенсійного забезпечення.
40. Oleshchuk M.G — Обґрунтування нецінових критеріїв конкурентоспроможності депозитних послуг фізичним особам в україні.

41. Len V.S. — Методи розподілу непрямих виробничих витрат та їх вплив на собівартість продукції.
42. Sidorenko O.O. — Витрати страховика: класифікації та управліснький облік.
43. Siukhina K.M. — Класифікація складових банківських резервів як об’єктів бухгалтерського обліку.

44. Butko M.P., Kharchenko Yu.P. — Методологічні засади здійснення соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
45. Oliychenko I.M. — Дослідження розвитку інформаційного забезпечення органів державної статистики на регіональному рівні.
46. Ditkovska M.Yu. — Дослідження інформаційного забезпечення діяльності місцевих органів державної влади.
47. Olyfirenko Yu.I. — Історичні аспекти проблеми дитячої безпритульності та бездоглядності .
48. Olifirenko L.D. — Державна інституціональна політика розвитку промислових корпоративних структур.