ISSN 2225-7543
Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Валінкевич Н.В.
канд. екон. наук доцент докторант Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир, Україна
№4 (54), 2011, #5 1210
Васильєв О.В.
д-р екон. наук Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. Харків, Україна
№2 (66), 2013, #30 746
Василюк М.М.
канд. екон. наук Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна
№4 (70), 2013, #5 1019
№3 (75), 2014, #36 1586
Вдовенко С.М.
д-р наук з держ. упр. професор Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна
№4 (54), 2011, #29 1069
Вдовенко Ю.С.
канд. екон. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (54), 2011, #17 841
№2 (58), 2012, #15 645
№3 (60), 2012, #17 708
№4 (62), 2012, #2 877
№4 (70), 2013, #30 852
№3 (75), 2014, #4 720
№4 (76), 2014, #29 638
Велентейчик Н.Ю.
аспірантка Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна
№2 (66), 2013, #46 776
Величко О.П.
канд. екон. наук доцент Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ, Україна
№1 (56), 2012, #18 1768
Вервинець Б.М.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (54), 2011, #7 756
Веремей Г.О.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (58), 2012, #3 869
Вершняк І.Г.
студентка Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (58), 2012, #17 1290
Виговська В.В.
канд. екон. наук Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№4 (76), 2014, #30 471
Войнаренко М.П.
д-р екон. наук Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна
№2 (66), 2013, #17 815
Волковець Т.В.
аспірант Сумський державний університет, м. Суми, Україна
№2 (66), 2013, #47 1546
Волот О.І.
канд. екон. наук ст. викладач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (68), 2013, #16 839
№1 (56), 2012, #22 1926
№2 (66), 2013, #18 554
Волянська-Савчук Л.В.
ст. викладач Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна
№2 (66), 2013, #8 1263
Ворвинець Б.М.
аспірант Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (66), 2013, #66 721
Ворошило О.В.
магістр Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (66), 2013, #39 659
Воєділова Д.Д.
студентка Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна
№4 (54), 2011, #20 735
Воєцька М.Є.
магістр міжнародної економіки ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна
№4 (70), 2013, #37 805
Вільховик О.В.
магістр Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№2 (66), 2013, #32 773
№1 (72), 2014, #34 2091