ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Демчук О.В., Керченський державний морський технологічний університет (КДМТУ), м. Керч, АР Крим, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

У статті розглянуті питання оцінки адаптивності системи управління фінансово-господарською діяльністю рибною галуззю АР Криму. Визначено особливості рибного господарства та враховані тенденції його розвитку.

Ключові слова:

адаптивність, фінансово-господарська діяльність, рибна галузь, варіативний модуль, ліквідність, фінансова стійкість

Використана література:

Авраменко С. Н. Новые формы инвестиций в условиях переходной экономики / С. Авраменко // Экономист. – 2006. – № 3. – С. 25-29.

Карп І. М. Використання логістичних систем в управлінні підприємством : автореф. дис. … канд. екон. наук / І. М. Карп. – Тернопіль : Тернопільський державний економічний університет, 2006. – 20 с.

Крикавський Є. В. Логістичні системи : навч. посіб. / Є. В. Крикавський, Н. В. Чернописька. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 264 с.

Рыбная отрасль Украины : состояние и перспективы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://edab2b.com/opinions/rybnaya-otrasl-ukrainy/.

Савицкая Г. В. Экономический анализ деятельности предприятия : учебное пособие / Г. В. Савицкая. – К. : Знания, 2005. – 662 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf