ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Бевзенко О.В., Київський університет ринкових відносин, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Статтю присвячено обґрунтуванню сутності пенсійного страхування та пенсійного забезпечення і властивих цим категоріям спільних та відмінних ознак.

Ключові слова:

пенсійне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист

Використана література:

1. Дідковська Т. О. Поняття та сутність пенсійного забзепечення в Україні: сучасні реаліїта перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Т. О. Дідковська. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12dtotpr.pdf.

2. Ленчік Я. В. Шляхи розвитку державного пенсійного забезпечення в Україні [Електронний ресурс] / Я. В. Ленчік. – Режим доступу: http://www.vestnikdnu.com.ua/archive/201042/73-77.pdf.

3. Махмудов Х. З. Напрями вдосконалення пенсійного страхування як елемента фінансової системи держави [Електронний ресурс] / Х. З. Махмудов, В. В. Даценко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/2010_30/10_30_42.pdf.

4. Нікітчина О. В. Пенсійне страхування та його роль у забезпеченні соціального захисту населення [Електронний ресурс] / О. В. Нікітчина. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2009_1/09novszn.pdf.

5. Радченко О. В. Роль пенсійного забезпечення в системі соціальної безпеки держави [Електронний ресурс] / О. В. Радченко, А. Є. Тамм. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-1/doc/5/02.pdf.

6. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 року № 16/98-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

7. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

8. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/tt1001.

9. Бевзенко О. В. Пенсійне страхування в аграрному секторі АПК: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.04.01 / О. В. Бевзенко; Київ. ННЦ «ІАЕ». – К., 2006. – 20 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf