ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Пономаренко Б.Т., Російська академія народного господарства та державної служби при Президенті Російської Федерації, м. Москва, Росія

Мова статті: російська

Анотація:

У статті розглянуті процеси відтворення професійного потенціалу системи державного управління як пріоритетного напряму державної кадрової політики, що забезпечують національну безпеку країни, її соціально-економічний розвиток на основі соціологічних опитувань державних службовців. Виявлені основні проблеми і запропоновані стратегічні напрями професійного розвитку кадрів державної служби.

Ключові слова:

глобалізація, інноваційні технології, професійний розвиток, державні службовці, державне управління, програми, індивідуальні плани, професійна підготовка

Використана література:

1. Турчинов А. И. Кадровый потенциал государственной гражданской службы: духовно-нравственные проблемы / А. И. Турчинов, К. О. Магомедов. – М.: РАГС, 2010. –122 с.

2. Кадровая политика: монография / под общ. ред. А. И. Турчинова. – М.: РАГС, 2009. – 256 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf