ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Анопрієнко В.О., Чернігівський інститут імені Героїв Крут МАУП, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Подано аналіз методик оцінки інвестиційної привабливості регіонів. Запропонована методика градації регіонів за рівнем інвестиційної привабливості, що включає “галузевий аспект”, а саме рекреаційну сферу.

Ключові слова:

інвестиційна привабливість, фактори оцінки, ранжування регіонів, рекреаційна сфера

Використана література:

 1. Асаул А. В. Систематизация факторов, характеризующих инвестиционную привлекательность регионов / А. В. Асаул // Регіональна економіка. – 2004. – № 2. – С. 53-62.
 2. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент / И. А. Бланк. – К., 1995. – 448 с.
 3. Бутко М. Сучасна проблематика оцінки інвестиційної привабливості регіону / М. Бутко, С. Зеленський, О. Акименко // Економіка України. – 2005. – № 11. – С. 30-37.
 4. Буткевич С. А. Инвестиционная привлекательность аграрного сектора экономики / С. А. Буткевич. – К.: Изд-во Европ. ун.-та, 2003. – 251 с.
 5. Гапак Н. М. Законодавчі чинники формування інвестиційної політики як складової бізнесового клімату / Н. М. Гапак // Регіональна економіка. – 2003. – № 3. – С. 71-76.
 6. Гомельська В. В. Організаційно-економічні аспекти поліпшення інвестиційного клімату регіону / В. В. Гомельська // Регіональна економіка. – 2003. – № 3. – С. 62-70.
 7. Дацишин М. Інвестиційний рейтинг регіонів України за підсумками 2003 року / М. Дацишин // Приорітети. – 2004. – № 9 (15). – С. 25-33.
 8. Эксперт. –  2006. – 18-24 декабря (№ 49).
 9. Іванов С. В. Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості регіону / С. В. Іванов // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. – 2004. – Т. 2. № 192. – С. 626-632.
 10.  Іванов С. В. Визначення інтегрального показника інвестиційної привабливості регіонів України / С. В. Іванов // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. – 2004. – Т. 3. № 194. – С. 705-710.
 11.  Інвестиційний рейтинг регіонів України у 2002 році. – К.: Недержавний аналітичний центр інституту реформ, 2003. – 52 с.
 12.  Крейдич І. До питання про інвестиційну привабливість регіонів / І. Крейдич // Економіст. – 2001. – № 9. – С. 46-48.
 13.  Кузьменко В. В. Инвестиционная привлекательность в системе региональной экономической политики / В. В. Кузьменко, Е. А. Милованова, Т. В. Кузьменко // Региональная экономика: теория и практика. – 2007. – № 2 (41).
 14.  Маруль Л. О. Нові методичні підходи до аналізу інвестиційної привабливості регіонів / Л. О. Маруль, Т. А. Чернявська // Вісник економічної науки України. – 2005. – № 1 (7). – С. 83-89.
 15.  Онищенко О. А. Методика оцінки інвестиційної привабливості регіонів: теоретичний аспект / О. А. Онищенко // Економіка і регіон. – № 1. – С. 105-107.
 16.  Петіна Л. В. Інвестиційна привабливість сільського господарства південного регіону України / Л. В. Петіна // Бізнес-навігатор. – 2010. – № 3 (20). – С. 10-13.
 17.  Слава С. С. Місцевий економічний розвиток: сучасні концепції та методи. Вибірковий огляд досвіду США в контексті умов України / С. С. Слава, Г. Грін.- Ужгород: Мистецька лінія, 2000. – 236 с.
 18.  Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил та регіоналістика: навч. посіб. / Д. М. Стеченко. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – К.: Вікар, 2002. – 374 с.
 19.  Сонько С. П. Ринок і регіоналістика: навч. посіб. / С. П. Сонько. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – К.: Ніка-Центр, 2002. – 395 с.
 20.  Хмарська І. В. Проблеми формування та оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України / І. В. Хмарська // Регіональна економіка. – 2003. – № 3. – С. 138-146.
 21.  Шабардіна Ю. В. Рекреаційний потенціал як складова продуктивних сил регіонального економічного простору: автореферат дис. … канд. екон. наук / Ю. В. Шабардіна. – Чернігів, 2011. – 19 с.
 22.  Школа І. М. Економічний потенціал регіону: пріоритети використання: монографія / І. М. Школа, Т. М. Ореховська, І. Д. Козменко та ін.; за ред. І. М. Школи. – Чернівці, 2003. – 464 с.
 23.  Штофер Г. А. Подходы к определению интегральных показателей развития региона / Г. А. Штофер // Доклад научно-практической конференции Таврического Национального Университета. ООО “Восточно-Крымская фондовая компания”. – Симферополь, 2004.

Переглянути статтю    Завантажити pdf