ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Царик І.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Михайловська О.В., Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто існуючі методи оцінки соціальних інвестицій підприємництва та виявлено їх недоліки. Авторами вдосконалено систему кількісних індексів оцінки соціальних вкладень бізнесу.

Ключові слова:

соціальні інвестиції, соціальна відповідальність бізнесу, методи оцінки, кількісні індекси

Використана література:

1. Бондаренко А. В. Соціальне інвестування як фактор забезпечення соціально-економічного розвитку держави / А. В. Бондаренко, Л. О. Омелянович // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – 2009. – № 5(79). – С. 201-203.

2. Ветропрахов В. Методы оценки социальных инвестиций [Электронный ресурс] / В. Ветропрахов // Вестник ХГАЭП.2008.№ 4 (37). – С. 4-10. – Режим доступа: http://www.vestnik.ael.ru/tabid/892/ Default.aspx.

3. Винников В. С. Управление социальным инвестированием в корпорациях: теоретико-методологический аспект: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хазяйством» / Виталий Сергеевич Винников. – М., 2007. – 188 с.

4. Доклад о социальных инвестициях в России за 2004 год [Электронный ресурс] / [А. Р. Акопян, Е. В. Балацкий, С. В. Графский и др.]; под общ. ред. С. Е. Литовченко.М.: Ассоциация менеджеров, 2004.80 с. Режим доступа: http://www.undp.ru/ download.phtml?$350.

5. Жирков С. Ф. Инструменты и методы оценки эффективности и формирования структуры социальных инвестиций: автореф. дис. на соискание наук. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 „Экономика и управление народным хозяйством” [Электронный ресурс] / С. Ф. Жирков. – Красноярск, 2006.20 с.Режим доступа: http://www.sibsau.ru/science/index2.­php?option=com_docman&task=doc_view&gid=117&Itemid=94.

6. Царик І. М. Регулятивні інструменти посилення соціальної відповідальності бізнесу в системі національної економіки: монографія / І. М. Царик. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. – 152 с.

7. Шаповал В. М. Оцінка ефективності соціальних інвестицій [Електронний ресурс] / В. М. Шаповал. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/24_NTP_2009/ Economics/ 50506.doc.htm.

8. Шихвердиев А. Качественный индекс социальных инвестиций как показатель эффективности корпоративной социальной ответственности [Электронный ресурс] / Ариф Шихвердиев, Александр Сычев // Человек и труд. – 2010. – № 1. – С. 44-48. – Режим доступа: http://www.nbrkomi.ru/page/573/.

Переглянути статтю    Завантажити pdf