ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Горіна Г.О., Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено сучасний стан туристичної галузі держави та її вплив на соціально-економічний розвиток. Визначено питому вагу туристичної галузі в загальній структурі ВВП, кількість зайнятих у туризмі від загальної чисельності робочих місць у державі. Досліджено динаміку туристичних послуг у структурі зовнішньої торгівлі послугами України. Надано загальну характеристику юридичних та фізичних суб'єктів туристичної діяльності України, а саме їх кількість, дохід від надання туристичних послуг, середньооблікову кількість штатних працівників. Запропоновано заходи з формування конкурентоспроможного національного туристичного продукту на засадах формування міжнародного позитивного туристичного іміджу держави та використання наявного ресурсного потенціалу туристичної та рекреаційної галузі.

Ключові слова:

туристична галузь, туризм, туристична послуга, соціально-економічний розвиток, подорож, туристична діяльність

Використана література:

  1. World Travel and Tourism Council [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wttc.org.

  2. World Tourism Organization UNWTO [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www2.unwto.org.

  3. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

  4. Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

  5. Державне агенство України з туризму та курортів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tourism.gov.ua.

Переглянути статтю    Завантажити pdf