ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Штирхун Х.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано фінансовий стан підприємств легкої промисловості Чернігівської області на основі показників їх діяльності та виявлено проблеми, що стримують їх розвиток.

Ключові слова:

легка промисловість, виробництво продукції, обсяг реалізованої продукції, текстильне виробництво, рентабельність, інвестиційно-інноваційний розвиток

Використана література:

  1. Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. [Електронний ресурс] // Урядовий портал. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=246247059.

  2. Лойко В. В. Стан та перспективи розвитку легкої промисловості в контексті економічної безпеки України / В. В. Лойко, Д. М. Лойко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – № 2. – С.155-161.

  3. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

  4. Програма соціально-економічного розвитку Чернігівської області на 2010 рік [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Департаменту економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації. – Режим доступу : http://economy.cg.gov.ua.

  5. Програма соціально-економічного розвитку «Чернігівщина–2015. Спільний шлях до добробуту» [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Департаменту економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації. – Режим доступу : http://economy.cg.gov.ua/index.php?id=6616&tp=1&pg=.

  6. Середньострокова Програма промислового розвитку Чернігівської області до 2015 року [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Департаменту економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації. – Режим доступу : http://economy.cg.gov.ua/index.php?id=6605&tp=1&pg=.

  7. Промисловість Чернігівщини у 1995-2008 роках : статистичний збірник / Головне управління статистики у Чернігівській області. – Чернігів, 2009. – 119 с.

  8. Промисловість Чернігівщини у 1995-2010 роках : статистичний збірник / Головне управління статистики у Чернігівській області. – Чернігів, 2011. – 96 с.

  9. Промисловість Чернігівщини у 1995-2012 роках : статистичний збірник / Головне управління статистики у Чернігівській області. – Чернігів, 2013. – 92 с.

  10. Статистичний щорічник Чернігівщини за 2012 рік / Головне управління статистики у Чернігівській області. – Чернігів, 2013. – 461 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf