ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Прокопенко В.Ю., Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена дослідженню ролі та місця фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості. З’ясовано, що сфера фінансів впливає на ринок нерухомості не лише через фінансовий ринок, але й через сферу державних та муніципальних фінансів (оподаткування, державний та муніципальний кредит).

Ключові слова:

ринок нерухомості, фінансово-кредитні інструменти

Використана література:

1. Гриценко Е. А. Рынок недвижимости: закономерности становления и функционирования: Вопросы методологии и теории / Е. А. Гриценко. – Харьков: Бизнес-информ, 2002. – 283 с.

2. Ясинський Г. І. Цінні папери в інвестиційному процесі на ринку нерухомості України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08 / Г. І. Ясинський; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К., 2009. – 20 с.

3. Тарасевич Е. И. Финансирование инвестиций в недвижимость / Е. И. Тарасевич. – СПб.: С-Петербург. гос. техн. ун-т, 1996. – С. 10.

Переглянути статтю    Завантажити pdf