ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Демчук О.В., Керченський державний морський технологічний університет (КДМТУ), м. Керч, АР Крим, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

У статті вивчена економічна сутність та поняття ділової активності підприємств рибного господарства і проведено аналіз показників, що характеризують її. Розглянуто програму державної підтримки рибної галузі.

Ключові слова:

ділова активність, рибне господарство, коефіцієнт оборотності активів, державна підтримка, фінансова звітність, статистична інформація

Використана література:

1. Гринькевич О. С. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління діловою активністю підприємств / О. С. Гринькевич // Економічний аналіз : збірник наукових праць. Вип. 6. – Тернопіль : Видавництво Тернопільського національного економічного університету, 2010.

2. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры : [учеб. пособие] / В. В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 560 с.

3. Покропивный С. Ф. Экономика предприятия : учебник / С. Ф. Покропивный. – К. : КНЕУ, 2008. – 605 с.

4. Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1003-р.

5. Рыбная отрасль Украины: состояние и перспективы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://edab2b.com/opinions/rybnaya-otrasl-ukrainy/.

6. Савицкая Г. В. Экономический анализ : учебник / Г. В. Савицкая. – 12-е изд., испр. и доп. – М. : Новое знание, 2006. – 679 с.

7. Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіонал істика : [навч. посіб.] / Д. М. Стеченко. – К. : Вікар, 2008. – 262 с.

8. Чернюк Л. Г. Розміщення продуктивних сил України : [навч. посіб.] / Л. Г. Чернюк, Д. В. Кліновий. – К. : ЦУЛ, 2002. – 354 c.

Переглянути статтю    Завантажити pdf