ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Сидоренко І.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Хомик Д.В., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано функціонування ринку венчурного капіталу у країнах з транзитивною економікою на прикладі України, Російської Федерації (далі – РФ), Республіки Білорусь, Казахстану та країн Прибалтики – Литви, Латвії, Естонії. Виявлено особливості венчурної діяльності у країнах з перехідною економікою.

Ключові слова:

венчурний капітал, венчурні інвестиції, транзитивна економіка, інститут спільного інвестування, венчурний фонд, фонд фондів

Використана література:

 1. Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gknt.org.by/.

 2. Грига В. Ю. Сучасний стан венчурного фінансування в Україні: статистичний розріз та експертна характеристика / В. Ю. Грига, О. В. Красовська // Science and Science of Science. – 2009. – № 3. – C. 18–30.

 3. Діяльність ІСІ у 4 кварталі 2013 року [Електронний ресурс] : аналітичний огляд // УАІБ. – 2014. – Режим доступу : http://www.uaib.com.ua/analituaib/publ_ici_quart/194289.html.

 4. Инновации в Казахстане: Дует ли ветер во все паруса: редакционный обзор [Электронный ресурс] // Международный деловой журнал Kazakhstan. – 2008. – № 2. – Режим доступа : http://www.investkz.com/journals/55/547.html.

 5. Исследование российского и мирового венчурного рынка за 2007-2013 годы [Электронный ресурс] // E&Y, ОАО «РВК». – 2014. – 66 с. – Режим доступа : http://www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/201402_RVC_EY_venture_markets_RU.pdf.

 6. Малашенкова О. Государство и фонд фондов в венчурной индустрии [Электронный ресурс] / Ольга Малашенкова // Журнал международного права и международных отношений. – 2008. – № 3. – Режим доступа : http://evolutio.info/content/view/1438/215/.

 7. Малашенкова О. Человеческий капитал: венчурные проекты в Беларуси [Электронный ресурс] / Ольга Малашенкова // Белорусский институт стратегических исследований. – 2013. – № SA16. – 24 c. – Режим доступа : http://belinstitute.eu/sites/biss.newmediahost.info/files/attached-files/BISS_SA16 _2013ru.pdf.

 8. Навигатор венчурного рынка: Обзор венчурной индустрии России за 2013 год [Электронный ресурс] // PwC, ОАО «РВК». – 2014. – 24 с. – Режим доступа : http://www.pwc.ru/ru_RU/ru/technology/assets/moneytree-february-2014.pdf.

 9. Об утверждении Положения о порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры и внесении изменения и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 30 сент. 2002 г. № 495 : Указ Президента Республики Беларусь от 3 янв. 2007 г. № 1.

 10. Отчет по выработке предложений по стимулированию инноваций и технологий, в том числе по вопросам венчурного финансирования инновационных проектов в рамках совершенствования действующего законодательства Республики Казахстан [Электронный ресурс] // Национальный инновационный фонд, 2011. – 123 с. – Режим доступа : http://www.nif.kz/upload/analit_pdf/a6.pdf.

 11. Про інститути спільного інвестування : Закон України від 05.07.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 29. – Ст. 337.

 12. Шевцов А. Розвиток венчурного підприємництва в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання [Електронний ресурс] / А. Шевцов, Р. Боднарчук, О. Гриненко // Регіональний філіал НІСД у м. Дніпропетровську. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/monitor/june2009/6.htm.

 13. SabaliauskasLinas Recent developments of the Baltic Venture Capital Market [Електронний ресурс] / Linas Sabaliauskas // Triniti (TallinnRigaVilnius), 2013. – Режим доступу: http://triniti.ee/en/archives/4249.

Переглянути статтю    Завантажити pdf