ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Ільчук В.П., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Пазюк В.Л., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано значення та вплив брендингових технологій на просування інноваційної продукції. Розроблено принципи формування та використання брендингових технологій стосовно інноваційного продукту, які відображають його суть, цінність та переваги.

Ключові слова:

брендингові технології, інноваційний продукт, бренд, маркетингові дослідження, споживач

Використана література:

  1. 10 вещей, которым можно научится у Стива Джобса [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://adme.ru/.

  2. Зозульов О. В. Ринкове позиціонування: з чого починається створення успішних брендів / О. В. Зозульов, Н.Л. Писаренко. – К. : Знання-Прес, 2004. – 199 с.

  3. Качественное построение дистрибуции [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://kpd.ua.

  4. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс : пер. с англ. / Ф. Котлер. – М. : Вильямс, 2007. – 656 с.: ил.

  5. Про феномен лояльности к товарам и брендам [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://adme.ru/.

  6. Роль рекламы в создании сильных брендов / под ред. Джона Филипа Джоунcа. – М. : Вильямс, 2005. – 496 с.

  7. Савельєва Є. В. Новітній маркетинг : навч. посіб. / Є. В. Савельєва. – К. : Знання, 2008. – 420 с. – ( Вища освіта ХХІ століття).

  8. Україномовний розділ відкритої багатомовної мережевої енциклопедії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/.

  9. Экстремальная сущность бренда Red Bull [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://adme.ru/.

  10. Яненко М. Б. Торговые марки в товарной политике фирмы / М. Б. Яненко. – СПб. : Питер, 2005. – 240 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf