ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Олійченко І.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проведено дослідження інформаційного забезпечення у функціональних підрозділах обласної державної адміністрації, проведено аналіз інформаційних систем апарату обласної державної адміністрації, Головного управління економіки, Головного управління агропромислового розвитку, Головного фінансового управління, Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Запропоновано впровадження інтегрованих баз і банків даних на регіональному рівні, державних інформаційних систем для запобігання дублювання даних, оптимізації їх зберігання і використання в державному управлінні. Розвиток інформаційних систем на різних рівнях державного управління повинен бути пов’язаний зі створенням складних ієрархічних, інтегрованих інформаційних систем на всіх рівнях державного управління.

Ключові слова:

державні інформаційні системи, інформаційне забезпечення, моделювання інформаційних процесів, орган державного управління, підсистеми забезпечення, регіональні інформаційні системи, функціональні підсистеми

Використана література:

1. Про Концепцію Національної програми інформатизації : Закон України № 75/98-ВР від 04.02.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27-28. – С. 182-199.

2. Даниленко С. А. Технологічне забезпечення інформаційної відкритості місцевих органів влади та визначення пріоритетів розвитку регіональних мереж телекомунікацій [Електронний ресурс] / С. А. Даниленко // Теоретичні та прикладні питання державотоворення. – 2009. – Вип. 5. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2009-1/zmist/R_4/Danilenko.pdf.

3. Дітковська М. Ю. Впровадження новітніх інформаційних технологій в органах державної влади і місцевого самоврядування / М. Ю. Дітковська // Теорія та практика державного управління. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – Вип. 3. – С. 139-143.

4. Літвінов О. В. Роль інформаційної відкритості органів влади у здійсненні державної регуляторної політики [Електронний ресурс] / О. В. Літвінов, С. О. Кіян // Державне управління: теорія та практика. – 2006. – № 1. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2006-1/txts/SOCIALNA/06lovdrp.pdf.

5. Ходорівська Н. В. Надання державних послуг на обласному рівні: інформаційний аспект [Електронний ресурс] / Н. В. Ходорівська // Державне управління: теорія та практика. – 2007. – № 1. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2007-1/.

Переглянути статтю    Завантажити pdf