ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Никоненко Д.М., Чернігівська обласна державна адміністрація, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена аналізу інформаційної складової у відносинах влади і громадськості та її впливу на відкритість у діяльності органів виконавчої влади як важливого чинника формування довіри у населення до структур державного управління регіонального рівня.

Ключові слова:

довіра до влади, інформаційна політика, інформаційна складова, інформаційний простір, державне управління, відносини влади і громадськості

Використана література:

1. Конституція України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – К., 2006. – 124 с.

2. Про роздержавлення друкованих ЗМІ : Проект Закону України. – К. : УАВПП, 2003. – 71 с.

3. Адрианов К. Германия и инновации / К. Адрианов // Современная Европа. – 2012. – № 4 (52). – С. 103-116.

4. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» : науковий збірник / Черніг. держ. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2012. – № 3 (60). – 363 с.

5. Виступ Прем’єр-міністра України Віктора Януковича // Суспільство, ЗМІ, держава: вектори взаємодії : матеріали Всеукраїнської наради керівників державних і комунальних ЗМІ. – К. : Держкомтелерадіо України; НДІ засобів масової інформації, 2004. – С. 4.

6. Інформаційна сфера України: стан, проблеми і перспективи. – К. : Держкомінформ, 2002. – 93 с.

7. Качала Т. М. Освітній та інтелектуальний розвиток в Україні (Євроінтеграційний аспект) / Т. М. Качала // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація політики та управління в Німеччині та Україні у контексті євроінтеграції»; 26-28 травня 2005 р. – Черкаси : ЧДТУ, 2005. – С. 37-40.

8. Марущак А. І. Правомірні засоби доступу громадян до інформації : науково-практичний посібник / А. І. Марущак. – Біла Церква : Буква, 2006. – С. 306-322.

9. Никоненко Д. М. Забезпечення гласності в діяльності місцевих державних адміністрацій / Д. М. Никоненко // Робочий зошит з питань діяльності місцевих органів влади (на допомогу головам РДА) / Черніг. ЦППК ; укл. В. М. Бойко, Л. А. Чабак. – Чернігів : ЦППК, 2008. – С. 202-205.

10. Офіційний веб-сайт Чернігівської ОДА [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cg.gov.

11. Павлова Е. Российская модернизация и Евросоюз / Е. Павлова, Т. Романова // Современная Европа. – 2013. – № 1 (53). – С. 45-57.

12. Пал Леслі А. Аналіз державної політики / Пал Леслі А. ; пер. з англ. Іван Дзюб. – К. : Основи, 1999. – 422 с.

13. Підлісник В. Я маю право знати : Путівник із доступу до інформації з екологічних питань / В. Підлісник. – К. : КМ Академія, 2000. – 65 с.

14. Почепцов Г. Г. Інформаційна політика : навч. посіб. / Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. – К. : Знання, 2006. – 663 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

15. Посібник щодо проведення публічних консультацій. Міжнародний центр перспективних досліджень. – К. : Київська типографія, 2004. – 66 с.

16. Стратегія розвитку телерадіоінформаційного простору України. Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 10 грудня 2003 р. – К. : Парламентське видавництво, 2003. – 77 с.

17. Хоффманн-Рим В. Общественное вещание: современное состояние и перспективы урегулирования в Германии / В. Хоффманн-Рим // Європейські стандарти громадського мовлення / під ред. Т. С. Шевченка, Т. М. Олексії. – К., 2005. – С. 162-188.

18. Українське законодавство. Засоби масової інформації. – К. : ІРЕКС ПроМедіа, 2002. – 312 с.

19. Gemeinsam sind wir stark! DBB Jugend NRW. Veranstaltungskalender 2011/2012. – Dusseldorf, 2011. – 91 s.

Переглянути статтю    Завантажити pdf