ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Сизоненко О.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Дарнопих Т.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Ломоносова А.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Узагальнено обставини та підходи до модифікації думки аудитора щодо фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення, при порушенні припущення про безперервність діяльності суб’єкта господарювання.

Ключові слова:

аудиторська думка, звітність спеціального призначення, припущення про безперервність

Використана література:

1. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг [Електронний ресурс] : видання 2010 року, частина 1 / пер. з англ. : О. Л. Ольховікова, О. В. Селезньов, О. О. Зєніна, О. В. Гик, С. Г. Біндер. – К. : МФБ, АПУ, 2010. – 852 с. – Режим доступу : http://apu.com.ua/files/temp/Ukr-block_T1-2010.pdf.

2. Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (акціонерними товариствами та емітентами облігацій) (Проект) [Електронний ресурс] // Аудиторська палата України. – Режим доступу : http://apu.com.ua/files/temp/101546865.doc.

3. Панкова С. В. Требования к информативности аудиторского заключения / С. В. Панкова // Инновационное развитие экономики. – 2011. – № 3. – С. 39-40.

4. Петраков Я. В. Модифікація аудиторського висновку: причини надання та наслідки для суб’єкта господарювання / Я. В. Петраков, В. В. Кошарна // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2009. – № 39. – С.196-202.

5. Юдинцева Л. А. Аудиторское заключение: исторический и международный аспект нормативного регулирования / Л. А. Юдинцева // Международный бухгалтерский учет. – 2012. – № 17. – С. 42-49.

6. Baldauf J. Joint Audit and Accuracy of the Auditor's Report: An Empirical Study [Електронний ресурс] / Julia Baldauf, Rudolf Steckel // International Journal of Economic Sciences and Applied Research (IJESAR). – 2012. – Vol. 5, Iss. 2. – pp. 5-42. – Режим доступу : http://www.ijesar.org/docs/volume5_issue2/joint_audit_accuracy.pdf.

7. Ojo, M. Avoiding Another Enron : The Role of the External Auditor in Financial Regulation and Supervision [Електронний ресурс] / Marianne Ojo // MPRA Paper Series. – 2007. – No. 1591. – 12 p. – Режим доступу : http://mpra.ub.uni-muenchen.de/1591/1/MPRA_paper_1591.pdf.

Переглянути статтю    Завантажити pdf