ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Лень В.С., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Крот Ю.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розкрито сутність соціальних витрат, наведена їх класифікація. Наведено визначення бухгалтерського соціального обліку та обґрунтовані пропозиції щодо накопичення інформації про ці витрати на рахунках бухгалтерського обліку.

Ключові слова:

соціальні витрати, класифікація, облік

Використана література:

1.   Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Ф. Котлер, Л. Ненсі ; пер. з англ. С. Яринич. – К. : Стандарт, 2005. – 302 с.

2. Suprawan, L., DeBussy, N., & Dickinson, S. Corporate Social Responsibility in the SME Sector: An Exploratory Investigation, 2009. – p. 4-10.

3. Родіонов О. В. Формування концепції соціальної відповідальності підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Родіонов. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/vsunud/2009-6E/09rovsvp.htm.

4. Соціальна відповідальність бізнесу: принципи системної дії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.slideshare.net/innovationgirl/social-responbusiness.

5. Посібник із КСВ. Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності / кол. автор.: О. Лазоренко, Р. Колишко та ін. – К. : Енергія, 2008. – 96 с.

6. ISO/FDIS 26000. Руководство по социальной ответственности (Guidance on social responsibility) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ksovok.com/standarts.php.

7. Социальная ответственность организации. Требования. Международный стандарт IC CSR-08260008000: утвержден и введен в действие: Международным Комитетом по корпоративной социальной ответственности (IC CSR), протокол № 2 от 3 марта 2011 г.

8. Крот Ю. В. Непродуктивні витрати: визначення та зміст / Ю. В. Крот. // Науковий Вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць. Серія 1: Економіка. – 2011. – № 4 (12). – С. 211-216.

9. Парушина Н. В. Формирование корпоративной социальной отчетности в современных условиях / Н. В. Парушина, Т. А. Баркова // Вестник ОрелГИЭТ. – 2010. – № 4(14). – С. 12-19.

10. Лень В. С. Основний внутрішній нормативний документ бухгалтерії: назва та зміст / В. С. Лень, І. М. Гончаренко // Проблеми і перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення системи управління підприємств в умовах євроінтеграції : збірник. – Донецьк : ДонДУУ, 2012. – Т. ХІІІ. Вип. № 232. – С. 206-215.

Переглянути статтю    Завантажити pdf