ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Олійник К.А., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено передумови й особливості розвитку системи сільської кредитної кооперації в Україні.

Ключові слова:

кредитна кооперація, сільський кредитний кооператив, сільськогосподарські підприємства, система сільської кредитної кооперації

Використана література:

1. Про кооперацію [Електронний ресурс] : Закон України № 1087-IV від 10.07.2003 року. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

2. Про кредитні спілки [Електронний ресурс] : Закон України № 2908-III від 20.12.2001 року. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

3. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року [Електронний ресурс] : Закон України № 2982-IV від 18.10.2005 року. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

4. Про сільськогосподарську кооперацію [Електронний ресурс] : Закон України № 469/97-ВР від 17.07.1997 року. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

5. Про схвалення Концепції розвитку системи кредитної кооперації [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 321-р від 07.06.2006 року. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

6. Збарський В. К. Малі підприємства : погляд на проблему / [В. К. Збарський, О. М. Варченко, М. П. Канінський, Я. С. Янишин] // Економіка та управління АПК : зб. наук. праць. – Біла Церква, 2010. – Вип. 2 (71). – С. 5-11.

7. Молдаван Л. Українського села не буде, якщо не буде сільської кооперації [Електронний ресурс] / Л. Молдаван. – Режим доступу : http://www.zerno.org.ua.

8. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.

9. Офіційний сайт Організації Об’єднаних Націй [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org/ru.

10. Чаянов А. В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации / А. В. Чаянов. – М. : Наука, 1991. – 456 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf