ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Жарій Я.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Дубина М.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено існуючі підходи до визначення поняття «фінансова безпека» та виявлено чинники, що негативно впливають на фінансову безпеку комерційного банку. Наведено групу внутріш­ніх показників фінансового стану банку та запропоновано методику експрес-діагностики наявного рівня його фінансової безпеки.

Ключові слова:

фінансова безпека банку, внутрішні загрози, зовнішні загрози, експертна оцінка, анкетування, діагностика фінансового стану, фінансова стійкість, рівень фінансової безпеки банку

Використана література:

1. Адаменко С. І. Характеристика та класифікація загроз у банківській системі України / C. І. Адаменко // Стратегічна панорама. – 2004. – № 4. – С. 48-52.

2. Барановський О. І. Банківська безпека: проблема виміру / О. І. Барановський // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 1. – C. 7-26.

3. Зубок М. І. Безпека банківської діяльності : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / М. І. Зубок. – К. : КНЕУ, 2003. – 154 с.

4. Косова Т. Д. Аналіз банківської діяльності : навч. посіб. / Т. Д. Косова. – К. : ЦУЛ, 2008. – 486 с.

5. Сич Є. М. Проблеми та можливості виходу з кризи банківської системи України / Є. М. Сич, Я. В. Жарій // Вісник Черн. держ. технол. ун-ту. – Чернігів : ЧДТУ, 2009. – № 39. – С. 5-16.

6. Фінансова безпека підприємств і банківських установ : монографія / за заг. ред. проф. А. О. Єпіфанова ; [А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський та ін.]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 295 с.

7. Хитрін О. І. Фінансова безпека комерційних банків / О. І. Хитрін // Фінанси України. – 2004. – № 11. – C. 118-124.

Переглянути статтю    Завантажити pdf