ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Журавка Ф.О., ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено ключові проблеми трансформації національної системи бухгалтерського обліку в контексті запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності.

Ключові слова:

бухгалтерський облік, фінансова звітність, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)

Використана література:

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

2. Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» : Закон України від 12.05.2011 р. № 3332-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.

3. Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 № 1706. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1706-98-п.

4. Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 № 911-р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/911-2007-р.

5. Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів [Електронний ресурс] : затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 р. № 1706. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1706-98-%EF.

6. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами : практичний посібник / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко. – К. : Лібра, 2004. – 880 с.

7. Меморандум про взаємодію, співробітництво та координацію дій щодо запровадження в Україні Міжнародних стандартів фінансової звітності [Електронний ресурс] : Меморандум від 10.06.2011. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0016201-11.

Переглянути статтю    Завантажити pdf