ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Сидоренко І.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено та проаналізовано сучасний стан та динаміка інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку транспортно-дорожнього комплексу регіонів України як основного компонента виробничої інфраструктури, проведена градація регіонів за показником обсягів фінансування у транспортно-дорожній комплекс регіону.

Ключові слова:

виробнича інфраструктура, транспортно-дорожній комплекс, інвестиції, інновації, розвиток, регіон, показники

Використана література:

1. Офіційний сайт Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

2. Сидоренко І. В. Транспортно-дорожній комплекс регіону: стан та проблеми / І. В. Сидоренко // Вісник ЧДТУ : зб. наук. праць. – Чернігів : ЧДТУ, 2007. – № 29. – С. 129-136.

3. Транспорт та зв’язок України – 2008 : статистичний збірник / за ред. Н. С. Власенко. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. – 281 с.

4. Транспорт Чернігівської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://experts.in.ua/regions/detail.php?ID=4360.

5. Транспорт Чернігівської області : комплексний статистичний збірник. – Чернігів : Головне управління статистики у Чернігівській області, 2009. – 76 с.

6. Транспортний сектор економіки України та залізничний транспорт / наук. кер. Ю. М. Цветов, Ю. М. Макаренко та ін. – К. : КУЕТТ, 2006. – 428 с.: іл.

7. Цветов Ю. М. Проблеми розвитку транспортного комплексу в умовах реформування економіки України / Ю. М. Цветов // Автошляховик України : Вісник ЦНЦ ТАУ. – 1998. – № 1. – С. 9-11.

8. Ціх Г. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності малого підприємництва [Електронний ресурс] / Г. Ціх. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gev/2012_3/MARK-INNO/026.pdf.

Переглянути статтю    Завантажити pdf