ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Нікончук Н.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У роботі розглянуто питання обґрунтування шляхів вдосконалення управління трудовим потенціалом на регіональному рівні, за допомогою реалізації економіко-математичної моделі процесу реалізації трудового потенціалу.

Ключові слова:

трудовий потенціал, управління трудовим потенціалом, економіко-математична модель процесу реалізації трудового потенціалу

Використана література:

1. Гаврілец Ю. Н. Модель міжрегіональної ринкової взаємодії без обміну трудовими ресурсами / Ю. Н. Гаврілец, Ю. П. Офман // MONTENEGRIN JOURNAL OF ECONOMICS. – 2009. – № 10.

2. Кузменко Л. Цілі та методи управління розвитком регіону / Л. Кузменко // Схід. – 2001. – № 4. – С. 17-19.

3. Максимова Т. С. Регіональній розвиток (аналіз і прогнозування) : монографія / Т. С. Максимова. – Луганськ : СНУ, 2003. – 303 с.

4. Мороз А. І. Социально-економічеськоє розвиток регіону: проблеми і шляхи їх рішення : монографія / А. І. Мороз ; під ред. д-ра екон. наук, проф., акад. НАНБ Р. М. Лича. – Гродно : ГРГУ, 2007. – 258 с.

5. Холод Б. І. Комплекс економических моделей побудови можливих варіантів розвитку регіону : монографія / Б. І. Холод, В. А. Ткаченко, Л. Д. Гармідер ; під заг. ред. проф. У. А. Ткаченко. – Дніпропетровськ : Моноліт, 2007. – 324 с.

6. Чекмарева Е. А. Реализация трудового потенциала : модельное отражение / Е. А. Чекмарева // Системное моделирование социально-экономических процессов : труды 33-й Международ. научной школы-семинара ; Звенигород, Московская обл., 1-5 октября 2010 г. / под ред. У. Р. Гребенникова, И. Н. Щепиной, В. Н. Эйтингона. – Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского ун-та, 2010. – С. 324-325.

Переглянути статтю    Завантажити pdf