ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Садчиков В.С., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У даній статті досліджено особливості розвитку малих аграрних підприємств у Чернігівській області та зроблено аналіз їх діяльності. Висвітлені основні напрямки подальшого розвитку малого підприємництва в аграрному секторі регіону.

Ключові слова:

мале аграрне підприємство, аграрний бізнес, фермерське господарство, малий бізнес, інвестиційна привабливість регіону, ринкова система, коефіцієнт зростання

Використана література:

1. Адамов Б. І. Малий бізнес України: дороговкази поступу : монографія / Б. І. Адамов, О. І. Амоша, В. І. Ляшенко та ін. – Донецьк : Юго-Восток, 2008. – 275 с.

2. Егоров П. В. Управление развитием предприятий малого бизнеса / П. В. Егоров. – Донецк : Лебедь, 2007. – 232с.

3. Економіка підприємства. Малий бізнес [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/17190512/ekonomika/maliy_biznes.

4. Кредисов В. І. Підприємництво – вирішальний фактор розвитку країн з перехідною економікою / В. І. Кредисов. – К. : Знання Україна, 2008. – 327 с.

5. Мацуров І. Г. Розвиток малих підприємств : монографія / І. Г. Мацуров, С. С. Ващаєва, С. Г. Дрига, О. А. Чуприна, А. В. Яценко. – К. : КНЕУ, 2009. – 181 с.

6. Морщенок Т. С. Регіональний аспект розвитку малих підприємств України / Т. С. Морщенок // Економічний вісник Донбасу. – 2009. – № 1 (9). – С. 76-79.

7. Обличчям до малого бізнесу: газета Zn.ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dt.ua/ECONOMICS/oblichchyam_do_malogo_biznesu-98858.html.

8. Судеркін А. М. Необхідність та проблеми розвитку малого підприємництва на селі / А. М. Судеркін // Економіка та підприємництво : зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. Вип. 12. – К. : КНЕУ, 2004. – С. 247-251.

Переглянути статтю    Завантажити pdf