ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Лисенко І.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано показники економічних передумов розвитку процесів кластеризації у регіонах України. Проведено групування регіонів за рівнем інтегрального показника конкурентоспроможності.

Ключові слова:

процес кластеризації, регіон, кластер, конкурентоспроможність, інтегральний індекс конкурентоспроможності

Використана література:

1. Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні : аналіт. доп. / С. О. Біла, Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко, В. І. Жук [та ін.] ; за ред. С. О. Білої. – К. : НІСД, 2011. – 80 с.
2. Фонд «Ефективне управління» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.feg.org.ua/ua.
3. Sölvell, O. The Cluster Initiative Greenbook / O. Sölvell, G. Lindqvist, C. Ketels. – Bromma tryck AB, 2003. – 94 p.
4. Clusters Benchmarking in Poland : English Summary / The Polish Agency for Enterprise Development – 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/Clusters benchmarking in Poland – 2010 – English summary.pdf.
5. The Cluster Initiatives in the Czech Republic // Investment Promotion Seminar. – Prague, 2008. – April [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org/dataoecd/55/48/40466048.pdf.
6. Кластер як модель соціально-економічного розвитку [Електронний ресурс] / Хмельницька обласна Асоціація "Поділля Перший". – Режим доступу : http://www.ppngo.org/sub_page.php?menu=2&id=52&pid=13.
7. Українські кластери [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ucluster.org.

Переглянути статтю    Завантажити pdf