ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Зеленська О.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Зеленський С.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті визначено систему факторів та проаналізовано їх вплив на продовольчу безпеку територій різного рангу з урахуванням специфіки розвитку продовольчого комплексу України та особливостей формування її продовольчого ринку в сучасних умовах агроглобалізації.

Ключові слова:

об’єктивні, суб’єктивні, внутрішні, зовнішні, природні, економічні, соціальні, політичні, екологічні фактори

Використана література:

1. Альтетмар Г. Перспективное планирование сельскохозяйственного производства / Г. Альтетмар. – М., 1969. – С. 28-29.

2. Ильина З. М. Научные основы продовольственной безопасности / З. М. Ильина. – Минск : ООО “Мисанта”, 2001. – 228 с.

3. Онищенко О. Сільське господарство, село і селянство України у дзеркалі пострадянської аграрної політики / О. Онищенко, В. Юрчишин // Економіка України. – 2006. – № 1. – С. 10.

4. Система продовольственной безопасности: закономерности формирования и факторы развития / З. М. Ильина, В. Г. Гусаков, В. И. Бельский и др. ; под ред. З. М. Ильиной. – Минск : Ин-т экономики НАН Беларуси, 2007. – 112 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf