ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Сахневич Л.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У контексті авторської формалізації стратегії забезпечення енергоефективності на підприємствах АПК визначено її домінанти та запропоновано заходи щодо вдосконалення управління у цій сфері.

Ключові слова:

енергоефективність підприємств АПК, виробничі потужності, моделювання домінант, управлінська стратегія, інновації, інвестиції

Використана література:

1. Алимов О. М. Стратегічний потенціал – сукупні можливості національної економіки по досягненню цілей збалансованого розвитку / О. М Алимов, В. В. Микитенко // Продуктивні сили України : науково-теоретичний економічний журнал. – К. : РВПС НАН України, 2006. – № 1. – С. 135-151.

2. Амоша О. І. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та розв’язки / О. І. Амоша // Економіст. – 2005. – № 6. – С. 28-32.

3. Микитенко В. В. Енергоефективність промислового виробництва: пріоритети та шляхи забезпечення / В. В. Микитенко // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. пр. Вип. 11. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2006. – С. 74-81.

4. Статистична інформація [Електронний ресурс] / Державна служба статистики у Чернігівській області. – Режим доступу : http://www.chernigivstat.gov.ua/.

5. Чукаєва І. К. Енергозабезпечення України та оцінка впливу на розвиток економічного простору / І. К. Чукаєва // Економічний простір і динаміка розвитку продуктивних сил України: теоретико-методологічні дослідження : зб. наук. пр. – К. : РВПС України НАН України, 2008. – С. 182-190.

Переглянути статтю    Завантажити pdf