ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Кальченко О.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто методичні аспекти комплексної оцінки ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності та застосування інтегрального показника для визначення рівня інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств туристичної сфери. tourism industry.

Ключові слова:

ефективність, підприємство, туристична сфера, інноваційно-інвестиційна діяльність

Використана література:

1. Балашова Р. І. Розвиток методів оцінки ефективності діяльності туристичних підприємств [Електронний ресурс] / Р. І. Балашова. Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua/index.php/ekonom/39/3543-rozvitok-metodiv-ocinki-efektivnosti-diyalnosti-turistichnix-pidpriyemstv.html.

2. Бешелев С. Д. Математико-статистические методы экспертных оценок / С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гурвич. – М. : Статистика, 1980. – 346 с.

3. Виноградова О. В. Оцінка ефективності інвестування в малий бізнес / О. В. Виноградова, І. М. Фабрая // Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2005. Вип. 47. – С.129-142.

4. Волков О. І. Економіка та організація інноваційної діяльності: підр. / О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін. – К. : ЦУЛ, 2007. – 662 с.

5. Голубєва Т. С. Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства / Т. С. Голубєва, І. В. Колос // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 5. С. 66-71.

6. Ілляшенко С. М. Інноваційний менеджмент : підручник / С. М. Ілляшенко. Суми : Університетська книга, 2010. 334 с.

7. Онишко С. В. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності : навч. посіб. / С. В. Онишко, Т. В. Паєнтко, К. І. Швабій. – К. : КНТ, 2008. – 256 с.

8. Трифилова А. А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия / А. А. Трифилова. М. : Финансы и статистика, 2005. – 304 с.

9. Фишберн П. Теория полезности для принятия решений / П. Фишберн. – М. : Наука, 1978. – 352 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf