ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Горшунова І.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена дослідженню проблем інноваційного розвитку економіки та вищої освіти України, розглянуто основні моделі навчання в системі вищої освіти та запропоновано модель стійкого розвитку.

Ключові слова:

інноваційна економіка, елітна освіта, інноваційна модель навчання

Використана література:

1. Ашин Г. К. Мировое элитное образование / Г. К. Ашин. – М. : АНСИЛ, 2008. – 358 с.

2. Бекарев А. М. Рынок знаний: анатомия продаж и нравственные коллизии / А. М. Бекарев // Безопасность человека, общества, природы в условиях глобализации как феномен науки и практики. Часть 1. – Москва–Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. – С. 17.

3. Виступ Голови Верховної Ради України В. Литвина на Загальних зборах Національної академії наук України // Голос України. – 2011. – № 75(5075). – С.2-3.

4. Ілляшенко Т. О. Проблеми та перспективи фінансування освіти і науки в Україні в умовах економічної кризи / Т. О. Ілляшенко, І. О. Радіонова // Механізм регулювання економіки. – 2010.– № 1. – С. 223-228.

5. Комарова І. В. Фінансування освіти в Україні з бюджетів різних рівнів / І. В. Комарова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – № 2(14). – С. 125-130.

6. Кузнецов О. Л. Устойчивое развитие: Научные основы проектирования в системе природа-общество-человек : учебник / О. Л. Кузнецов, Б. Е. Большаков. – Санкт-Петербург – Москва – Дубна, 2001. – 616 с.

7. Сухенко Н. В. Развитие российской модели обучения в системе высшего образования / Н. В. Сухенко // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия Социальные науки. – 2011. – № 2 (22). – С. 61-65.

8. Щедріна T. I. Трансфер інновацій як реалізація знань: аналіз для України / Т. І. Щедріна // Економіка і прогнозування. – 2003. – № 4. – С. 82-91.

9. Експертна оцінка проекту «Національної стратегії розвитку освіти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/vnz/high_school/24282/.

Переглянути статтю    Завантажити pdf