ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Бондар В.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Ганжа Я.Л., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено проблеми становлення й розвитку агротуризму як важливого напряму диверсифікації сільськогосподарського підприємництва.

Ключові слова:

агротуризм, диверсифікація, сільськогосподарське підприємництво, агротуристичні послуги, сільська місцевість, туристична галузь, агросадиба

Використана література:

1. Про туризм [Електронний ресурс] : Закон України від 15 вересня 1995 року. – К., 1995. – Режим доступу : http://tourlib.net/zakon/pro_turyzm.htm.

2. Бойко М. Ф. Відкриття власного бізнесу в системі агропромислового комплексу : навч. посіб. / В. П. Бойко, Г. Є. Мазнєв, Д. І. Мазоренко. – Х. : ОКО, 2002. – 232 с.

3. Дудинов В. Г. Диверсификация – основа производства продукции рыночной новизны / В. Г. Дудинов // Тематична добірка „Диверсифікація у сільськогосподарському виробництві”. – К. : Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека, 1999. – С. 6-8.

4. Зоренко О. В. Диверсифікація аграрних підприємств : сутність, напрями та види / О. В. Зоренко // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2005. – № 1. – С. 144-147.

5. Йошинара Є. Стратегия диверсификации на японском предприятии / Є. Йошинара, A. Сакума, K. Ітамі. – Токіо : Nipon Keirai, 1979. – 434 с.

6. Корінько М. Д. Диверсифікація як економічний процес / М. Д. Корінько // Актуальні проблеми економіки. − 2007. – Вип. 4 (70). – С. 48-53.

7. Кудла Н. Багатофункціональний розвиток сільських територій від базових ідей до активізації місцевого підприємництва / Н. Кудла // Економіка України. – 2008. – № 1. – С. 62-71.

8. Немченко Г. И. Диверсификация производства / Г. И. Немченко. – Благовещенск : Амур КНИИ, Дальневосточное отделение РАН, 1994. – 224 с.

9. Dominika, Z. Ekoturystyka (wyzwania i nadzieje) / Z. Dominika. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. – S. 200.

Переглянути статтю    Завантажити pdf