ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Сич Є.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Бойко О.В., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено проблему інституціоналізації економічних інтересів суб’єктів транспортного ринку. Розглянуто причини суперечливості економічних інтересів суб’єктів ринку, визначено інституційні аспекти механізму їх узгодження.

Ключові слова:

транспортний ринок, економічний інтерес, інститут, узгодження, суперечність

Використана література:

Шпикуляк О. Г. Економічні інституції та інститути у розвитку теорії ринку /О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 159-165.

Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт; пер. з англ. І. Дзюб. – К. : Основи, 2000. – С. 27.

Введение в институциональний анализ / под ред. В. Л. Тамбовцева. – М. : ТЕИС, 1996. – 286 с.

Логинова Л. В. Институционализация экономических интересов: методологический аспект / Л. В. Логинова // Формирование российской модели ры­ночной экономики: противоречия и перспективы / под ред. К. А. Хубиева. – М. : Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2003. – Ч. 2. – С. 260, 262.

Woollett, J. The Role of the EBRD in Supporting the Development of the Mortgage Sector in Central and Eastern Europe // Materials of the 8th Central European Covered Bond Conference (19 October 2004). — P. 36.

Яременко О. Л. Переходные процессы в экономике Украины: инс­титуциональный аспект / О. Л. Яременко. – X., 1997. – 280 с.

Меркель В. Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях / В. Меркель, А. Круассан // Политические исследования. – 2002. – № 2. – С. 20.

Гидденс Э. Социальные институты / Э. Гидденс // Социологические исследо­вания. – 1994. – № 2. – С. 129.

Флигстин Н. Поля, власть и социальные навыки: критический анализ новых институцио­нальных течений / Н. Флигстин // Экономическая социология. – 2001. – Т. 2. – С. 28-55.

Курс переходной экономики / под ред. Л. И. Абалкина. – М. : Финстатинформ, 1997. – С. 9.

Лебедева H. H. Институциональная экономика / Н. Н. Лебедева. — Волгоград : Изд-во ВолгГУ, 1999. – С. 33-34.

Гребенников В. Г. Институционализм как методология экономической науки // Институциональная экономика / под ред. Д. С. Львова. – М. : ИНФРА-М, 2001. – С. 37.

 Клейнер Г. Особенности процессов формирования и эволюции социально-экономических институтов в России : препринт # WP / 2001/126 / Г. Клейнер. – М. : ЦЭМИ РАН, 2001. – С. 53.

Институциональная экономика / под ред. Д. С. Львова. — М. : ИНФРА-М, 2001. – С. 37, 38, 93.

Мазур І. І. Інституціоналізація тіньової економіки України / І. І. Мазур // Вісник Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2006. – № 86-87. – С. 15.

Базилевич В. Д. Іпотечний ринок : монографія / В. Д. Базилевич, Н. П. Погорельцєва. – К. : Знання, 2008. – С. 178.

Сич Є. М. Розвиток монопрофільних виробничих структур ринку: транспортно-економіч­ний аспект : монографія / Є. М. Сич, О. В. Бойко, О. В Шишкіна. – К. : Логос, 2011. – 220 с.

Сич Є. М. Закони економіки транспорту : монографія / Є. М. Сич, В. М. Кислий. –  Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 160 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf