ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Левківський В.М., Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна

Єфремов В.В., Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, м. Ніжин, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено стан вищої освіти в Україні в сучасних умовах, з’ясовані основні недоліки освітянської галузі та висловлені пропозиції щодо покращення її діяльності.

Ключові слова:

освітянська галузь, вища освіта, людський капітал, ринок освітніх послуг

Використана література:

1. Кучеренко Д. Г. Стратегії розвитку освітніх систем країн світу : монографія / Д. Г. Кучеренко, О. В. Мартинюк ; М-во соц. політики України, Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. – К. : УПК ДСЗУ, 2011. – 312 с.; Проблеми реформування освіти в Україні: вітчизняний досвід і європейські орієнтири : зб. наук. ст. / Нац. транспорт. ун-т ; [за наук. ред. С. В. Волобуєвої]. – К. : Освіта України, 2011. – 21 с.; Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конференції (12 квіт. 2011 р.) : у 2 т. / [редкол. А. М. Колот та ін.] – К. : КНЕУ, 2011. – 20 с.; Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою : матеріали ІХ Всеукр. наук.-метод. конференції (23 верес. 2011 р.) / [редкол. : О. І. Черево (відп. ред.) та ін.]. – Х. : ХДУХТ, 2011. – LVІІІ. – 454 с.

2. Лемуткина М. У нас не торгуют дипломами / М. Лемуткина // Московский комсомолец в Украине. – 2009. – № 53. – С. 13.

3. Украинцы прошли тест на финансовую грамотность // Труд. – 2010. – № 104. – С. 10.

4. Народное хозяйство СССР в 1988 г. – М. : Финансы и статистика, 1989. – С. 197.

5. Бердяев М. А. Философия неравенства / М. А. Бердяев. – М. : Институт русской цивилизации, 2012. – 624 с.

6. Spence, M. Job Market Signaling / М. Spence // The Quarterly of Economics. – 1973. – Vol. 87.

7. Богданов А. А. Вопросы социализма: работы разных лет / А. А. Богданов. – М. : Политиздат, 1990. – 479 с.

8. Чиновники с поддельными дипломами // Труд. – 2011. – № 40. – С. 2.

9. Романюк С. Последняя операция «доктора Пи» / С. Романюк // Труд. – 2012. – № 12. – С. 6.

10. Лемуткина М. Джентльмены у станка / М. Лемуткина// Московский комсомолец в Украине. – 2010. – № 47. – С. 20.

11. Образование «в загрузку» // Московский комсомолец в Украине. – 2009. – № 22. – С. 3.

12. Schultz, T. Capital Formation by Education / Т. Schultz // Journal of Political Economy. – 1960.

13. КороткоУкраина // Труд. – 2007. – № 81. – С. 2.

14. Труды неподьёмные // Труд. – 2008. – № 94. – С. 2.

Переглянути статтю    Завантажити pdf