ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Ільчук В.П., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Романенко Т.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проаналізовано сучасний стан інвестиційного забезпечення розвитку інноваційних процесів машинобудівного комплексу Чернігівського регіону та запропоновано альтернативні джерела фінансування інноваційної діяльності галузі.

Ключові слова:

інвестиційне забезпечення, інноваційні процеси, машинобудівний комплекс, власні фінансові ресурси, венчурне інвестування, інноваційний лізинг

Використана література:

1. Про інноваційну діяльність : Закон України // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 143.

2. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 21. – Ст. 103.

3. Аналітичний огляд ринку спільного інвестування в Україні за 2011 рік області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uaib.com.ua.

4. Головне управління статистики у Чернігівській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.chernigivstat.gov.ua.

5. Корецька-Гармаш В. О. Характеристика венчурного інвестування на машинобудівних підприємствах / В.О. Корецька-Гармаш // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 4, Т. 2. – С. 59-62.

6. Кулиняк І. Я. Лізингове фінансування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств / І. Я. Кулиняк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2009. – № 1. – С. 138-144.

7. Пельтек Л. В. Державне регулювання розвитку венчурного бізнесу в інвестиційній сфері / Л. В. Пельтек // Економіка та держава. – 2009. – № 3. – С. 77-80.

8. Подольчак Н. І. Роль та місце машинобудівного підприємства на ринку лізингових послуг / Н. І. Подольчак, Л. І. Семен // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 682. – С. 174-181.

9. Програма науково-технічного та інноваційного розвитку Чернігівської області на 2011-2015 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cg.gov.ua/index.php?id=4423&tp=0.

10. Рошило В. І. Джерела фінансування інноваційного розвитку підприємств : монографія / В. І. Рошило. – К. : Книги-ХХІ, 2006. – 270 с.

11. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / Г. О. Андрощук, І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чижевський, М. М. Шевченко та ін. – К. : Парламентське видавництво, 2009. – 632 с.

12. Чернігівський автозавод [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://chaz-avto.com.ua.

Переглянути статтю    Завантажити pdf