ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Хитра О.В., Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна

Мамчур О.І., Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Запропонована оптимальна послідовність етапів організації командної роботи, на кожному з яких увага концентрується на першочергових управлінських діях, що дозволяють розвивати командний потенціал і нейтралізувати негативні прояви взаємодії представників різних культур.

Ключові слова:

команда, міжнародна команда, бар’єри комунікацій, культура, менеджмент

Використана література:

1. Панченко Є. Г. Міжнародний менеджмент [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Є. Г. Панченко. – К. : КНЕУ, 2004. – 468 с. – Режим доступу : http://lection.com.ua/managment/mizhmanag/priynyattya-rishen-u-mizhnarodnih-korporatsiyah-mizhnarodniy-menedzhment.

2. Савченко К. М. Міжнародний менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій / К. В. Савченко. – Суми : СумДУ, 2009. – 154 с. – Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/2625/1/mignarodnij_menedgment.doc.

3. Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. – К. : Знання, 2005. – 442 с. – Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/books-text-7196.html.

4. Юхименко П. І. Міжнародний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. І. Юхименко, Л. П. Гацька, М. Г. Півторак та ін. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 488 с. – Режим доступу : http://b-ko.com/book_148_glava_1_%3Cspan_lang= UK_style='font-size.html.

Переглянути статтю    Завантажити pdf