ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Дерій Ж.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Дослідження механізмів функціонування та нарощування людського капіталу є актуальною темою у зв’язку зі зростанням ролі знань та науково-технічного прогресу в сучасній економіці. В цьому аспекті гостро відчувається потреба вибору методів оцінювання економічної ефективності здійснених інвестицій у людину з метою обґрунтованого прийняття рішень відносно внесків, які здійснено, і доцільності подальшого інвестування у людський капітал.

Ключові слова:

людський капітал, методика, оцінка, інвестиції, вартість

Використана література:

1. Корицкий А. В. Введение в теорию человеческого капитала: учебное пособие / А. В. Корицкий. – Новосибирск : СибУПК, 2000. – 112 с.

2. Тугускина Г. Оценка стоимости человеческого капитала предприятий / Г. Тугускина // Кадровик. – 2009. – № 11. – С. 4-13.

3. Фитц-енц Я. Рентабельность инвестиций в персонал: измерение экономической ценности персонала / Я. Фитц-енц; пер. с англ. [М. С. Меньшикова, Ю. П. Леонова]; под общ. ред. В. И. Ярных. – М. : Вершина, 2006. – 320 с.

4. Gary S. Becker Human Capital The concise encyclopedia of economics [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.econlib.org/library/Enc/HumanCapital.html.

5. Mulligan C. B. X. Sala-i-Martin. Measuring Aggregate Human Capital. — Working Paper of the NBER, No 5016 (Feb. 1995).

Переглянути статтю    Завантажити pdf