ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Дітковська М.Ю., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проведено аналіз інформаційного забезпечення в обласній державній адміністрації. Досліджено систему документообігу, динаміку вхідної, вихідної кореспонденції, повідомлень та розпоряджень. Здійснено аналіз розподілу кореспонденції, що курсує в облдержадміністрації, за роками. Проаналізовано надходження документів з вищих органів влади, від обласних управлінь, установ, організацій, органів державної влади на районному рівні. Наведені дані свідчать, що кількість вхідної кореспонденції з кожним роком зростає. Зазначено, що впровадження електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису є одним із пріоритетних напрямів розвитку інформаційних технологій у системі державного управління та місцевого самоврядування на регіональному рівні.

Ключові слова:

органи державного управління, інформаційна система, інформаційне забезпечення, інформаційні технології, інформаційні потоки, електронний документообіг

Використана література:

  1. Про Концепцію Національної програми інформатизації № 75/98–ВР від 04.02.1998 р. : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27-28. – Ст. 182.

  2. Про затвердження Порядку зберігання електронних документів в архівних установах вiд 25.04.2005 № 49 [Електронний ресурс] : Наказ Державного комітету архівів України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0627-05.

  3. Олійченко І. М. Розвиток інформаційного забезпечення органів державного управління: теорія, методологія, практика : монографія / І. М. Олійченко. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 432 с.

  4. Про Регламент, Положення про апарат обласної державної адміністрації : Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14 червня 2011 року № 207.

Переглянути статтю    Завантажити pdf