ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Олійченко І.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проведено аналіз функціонування органів державної статистики на регіональному рівні, досліджено обсяги надходження і розповсюдження статистичної інформації. Дослідження свідчать, що кількісні показники надходження інформації до Головного управління статистики у Чернігівській області суттєво не змінюються. Кількість вихідної інформації збільшується, що пов’язано з появою маркетингового напрямку тиражування та розповсюдження інформації статистичного характеру. Надано рекомендації щодо удосконалення інформаційних систем органів державної статистики на регіональному рівні.

Ключові слова:

управлінська інформація, прийняття рішень, інформаційна система, орган державного управління, джерела інформації, інформаційні технології, статистична інформація

Використана література:

1. Бутко М. П. Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці / Микола Петрович Бутко. – К.: Знання України, 2005. – 476 с.

2. Дітковська М. Ю. Аналіз інформаційної системи органу державного управління [Електронний ресурс] / М. Ю. Дітковська // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2010. – № 5. – Режим доступу: http:// www.dy.nayka.com.ua.

3. Олійченко І. М. Дослідження системи документообігу в Головному управлінні статистики / І. М. Олійченко // Економіка та держава. – 2009. – № 11. – С. 198-200.

4. Офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Чернігівській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.chernigivstat.gov.ua.

Переглянути статтю    Завантажити pdf