ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Лень В.С., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розкрито окремі методи розподілу витрат обслуговуючих виробництв та їх вплив на рівень собівартості конкретних видів продукції.

Ключові слова:

непрямі витрати, розподіл непрямих витрат, собівартість продукції

Використана література:

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minfin.gov.ua.

2. Красова О. С. Управленческий учет в США / О. С. Красова. – М.: Издательство “Журнал “Горячая линия бухгалтера”, 2006. – 168 с.

3. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: затверджені наказом Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 № 373. – К.: Державне підприємство Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень міністерства промислової політики України.

4. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств: затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 № 132 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua.

5. Гуцайлюк З. В. Учет в управлении предприятиями и объединениями пищевой промышленности / З. В. Гуцайлюк. – М.: Агропромиздат, 1988. – 133 с.

6. Поплюйко А. М. Використання системи АВС для управління витратами / А. М. Поплюйко, В. О. Лесняк // Фінанси, облік і аудит. – 2010. – № 16. – С. 286-292.

7. Бабин І. М. Організація обліку непрямих витрат на підприємствах сфери послуг [Електронний ресурс] / І. М. Бабин. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Torg/2009_10/08.pdf.

8. Скригун Н. П. Удосконалення методики калькулювання собівартості продукції на підприємствах хлібопекарської галузі / Н. П. Скригун, Л. Г. Цимбалюк // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2009. – № 4(8). – С. 62-69.

9. Загорецька О. Я. Комплексний підхід до формування “нормальної ціни продукції” [Електронний ресурс] / О. Я. Загорецька, Л. Р. Швед. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/ Vnulp/Menegment/2012_722/ 66.pdf.

10. Должанський А. М. Особливості розподілу непрямих витрат на поліграфічних підприємствах [Електронний ресурс] / А. М. Должанський. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vlca/Ekon/ 200930/ 06.pdf.

11. Смоленюк П. С. Перспективи застосування АВС-методу калькулювання витрат у вітчизняній практиці / П. С. Смоленюк, М. М., Гарник // Наука й економіка. – 2012. – № 1 (25).

Переглянути статтю    Завантажити pdf