ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Малишко Є.О., Харківський національний економічний університет, м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто рівень розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні. Розроблено спеціальну анкету для аналізу поінформованості та обізнаності суб’єктів підприємництва з недержавного пенсійного забезпечення міст України. Проаналізовано рівень поінформованості керівників підприємств з недержавного пенсійного забезпечення у м. Харків, м. Херсон та м. Маріуполь. Виділені основні ключові питання анкети. В анкеті висвітлені основні мотиваційні фактори привабливості для роботодавців від участі у недержавному пенсійному фонді. Проаналізовано актуальні проблеми рівня довіри суб’єктами підприємництва відносно недержавних пенсійних фондів. Виявлено рівень обізнаності та прагнення вступу до недержавного пенсійного забезпечення. Оцінено за бальною шкалою відповіді на запропоновані запитання. Зроблено відповідні висновки.

Ключові слова:

недержавне пенсійне забезпечення, пенсійна система, недержавний пенсійний фонд, суб’єкти підприємництва, пенсійний вік, соціальні внески

Використана література:

1. Павлів В. В. Сучасний стан та проблеми розвитку недержавного пенсійного забезпечення / В. В. Павлів // Економічний вісник Донбасу. – 2012. – № 2 (28). – С. 60-65.

2. Ткаченко Л. Перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення / Л. Ткаченко // Економіка України. – 2010. – № 1. – С. 89-95.

3. Кривобок Ю. Для надійної діяльності НПФ / Ю. Кривобок // Вісник Пенсійного фонду України. – 2012. – № 1. – С. 36-37.

4. Коваль О. П. Мотивація участі роботодавців та робітників у системі недержавного пенсійного забезпечення / О. П. Коваль // Стратегічні пріоритети. – 2011. – № 3.– С.96-101.

5. Рибак С. О. Інституційні інвестори фінансової системи : сучасний стан та перспективи розвитку / С. О. Рибак, О. П. Коваль // Фінанси України. – 2010. – № 10 (179). – С. 60-64.

6. Мальований М. І. Стан та проблеми розвитку системи недержавного пенсійного страхування в Україні [Електронний ресурс] / М. І. Мальований. – Режим доступу: http:www/udau.edu .ua/library. php? pid=1535.

7. Науменкова С. В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко. – К.: Знання, 2010. – 532 с.

8. Брагін С. Недержавні пенсійні фонди на неефективному фондовому ринку: приклад України / С. Брагін, О. Макаренко // Вісник НБУ. – 2011.– № 2. – С. 44-47.

9. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: навч.посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т. В. Майорова. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 472 с.

10. Бондарчук І. С. Організація системи пенсійного забезпечення в зарубіжних країнах / І. С. Бондарчук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2. – С.30-31.

11. Небаба Н. О. Класифікація фінансових потоків в системі недержавного пенсійного забезпечення / Н. О. Небаба // Фінансово-кредитне стимулювання розвитку територіальних суспільних систем: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (23 березня 2012 року) / Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2012. – С. 191-193.

12. Приймак І. І. Оцінка стану та прогноз розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні / І. І. Приймак, О. О. Коптюк // Інноваційна економіка. – 2012. –№ 2 (28). – С. 46-50.

13. Внукова Н. Н. Оценка влияния уровня диверсификации портфеля активов на результаты деятельности негосударственных пенсионных фондов / Н. Н. Внукова, С. М. Рудак // Бизнес Информ. – 2011. – № 2 (1). – С. 150-153.

14. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України №150 від 14 серпня 2003 р. (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www/portal.rada.gov.ua.

15. Про пенсійне забезпечення: Закон України № 1788-12 від 05.11.1991 р. (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www/portal.rada.gov.ua.

16. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України № 3610-17 від 07.07.2011 р. (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua.

17. Малишко Є. О. Визначення пріоритетів недержавного пенсійного забезпечення суб’єктами підприємництва / Є. О. Малишко // Формування економічного портрета національної інфраструктури України: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 20-21 січня 2012 р.): у 2-х ч. Ч. 1. – К.: Київський економічний науковий центр, 2012. – С. 45-48.

Переглянути статтю    Завантажити pdf