ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Жарій Я.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Дубина М.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Лях Ю.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено діяльність колекторських компаній в Україні, визначено основні методи роботи таких установ, проаналізовано розвиток зазначених організацій у США та Великобританії, виявлено основні проблеми функціонування ринку колекторських послуг в Україні та розроблені заходи щодо їх вирішення

Ключові слова:

колекторська компанія, колекторська послуга, Soft Collection, Hard collection, Legal Collection, Асоціація учасників Колекторського Бізнесу України, Федерація Європейських Національних Колекторних Асоціацій, колектор-фрилансер

Використана література:

1. Про заборону надання колекторських послуг щодо фізичних осіб-боржників: Проект Закону України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://credits.zp.ua/2011/11/poyasnyuvalna-zapiska-do-proektu-zakonu-ukra/pro-zaboronu-nadannya-kolektorskix-poslug-shhodo-fizichnix-osib-borzhnikiv.

2. Колекторське агентство «Лев и парнеры» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://levpart.by/debt-in-the-uk.html; http://levpart.by/debt-in-the-american-and-belarusian.html.

3. Лазаускас Ю. М. Діяльність та особливості організації операційних бізнес-процесів колекторських (колектингових) компаній в Україні / Ю. М. Лазаускас // Наука й економіка. – 2011. – № 1 (21).

4. Офіційний сайт Асоціації учасників Колекторського Бізнесу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.acbu.com.ua/ua/content/82.html.

5. Офіційний сайт компанії «Вердикт» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.verdict.kiev.ua/collecting.php.

6. Офіційний сайт компанії CCG-Credit Collection Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ccg.ua/ua/ru/toclients/purchase_debt.

7. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798.

8. Офіційний сайт Федерації Європейських Національних Колектор­ських Асоціацій (FENCA) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fenca.org.

Переглянути статтю    Завантажити pdf