ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Гавриленко Н.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Череднікова О.О., ПАТ «Чернігівська кондитерська фабрика “Стріла”», м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто вплив інноваційно-інвестиційних процесів на економічне зростання на макро- і мікрорівні й механізм формування та реалізації інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання.

Ключові слова:

інновації, інвестиції, економіка, макрорівень, мікрорівень

Використана література:

1. Кондратьев В. Автопром: кризис и инновация / В. Кондратьев // Международная экономика и международные отношения. – 2011. – № 3.

2. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент: учебный курс / И. А. Бланк. – К.: Эльга, Ніка–Центр, 2006. – 552 с.

3. Офіційний сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uaib.com.ua.

4. «Україна фінансова»: інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ufin.com.ua.

Переглянути статтю    Завантажити pdf