ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Кравчук Г.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Кириченко І.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проведено аналіз сучасного стану страхового ринку та досліджено перспективність розвитку сегмента страхування життя в Україні шляхом визначення розмірів страхових премій у регіонах України з урахуванням специфіки їх розвитку.

Ключові слова:

страхування, страхування життя, страхові премії, страховики, страхувальники, страховий ринок, регіон

Використана література:

1. Артюх Т. М. Страхування життя в Україні: сучасний стан / Т. М. Артюх // Страхова справа. – 2012. – № 2. – С. 18-19.

2. Гаманкова О. О. Страховий ринок України в глобальному страховому просторі / О. О. Гаманкова // Страхова справа. – 2012. – № 2. – С. 8-12.

3. Залетов А. М. Роль страхового рынка в системе социально-экономических отношений: опыт Европы / А. М. Залетов // Insurance TOP. – 2012. – № 3. – С. 6-10.

4. Как работает страхование жизни [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://forinsurer.com/scheme.

5. Осадець С. С. Напрямки модернізації страхової справи / С. С. Осадець // Страхова справа. – 2012. – № 2. – С. 13-17.

6. Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

7. Страхування: підручник / кер. авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. – Вид. 2-ге, переробл. і доповн. – К.: КНЕУ, 2002. – 599 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf