ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Садчиков В.С., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено тенденції формування фермерських господарств у регіоні в порівнянні із закордонним досвідом. Запропоновано шляхи покращення діяльності фермерських господарств у Чернігівському регіоні.

Ключові слова:

фермерське господарство, ефективність виробництва, економічний потенціал, проблеми розвитку, селянське господарство, власник, розміри землекористування, сімейні господарства, наймана праця, товарні господарства

Використана література:

1. Андреева Н. Сельское хозяйство США [Электронный ресурс] / Н. Андреева. – Режим доступа: http:// www.chelt.ru/2008/808/andreeva 808.html.

2. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 3 / редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Академія, 2001. – 848 с.

3. Липчук В. В. Фермерські господарства: стан, проблеми та стратегії розвитку / В. В. Липчук, Л. Б. Гнатишин, О. М. Кордоба. – Львів, 2010. – 235 с.

4. Ратошнюк Т. М. Основні напрямки збереження і підвищення ефективності використання сільськогосподарських угідь / Т. М. Ратошнюк // Економіка АПК. – 2001. – № 1. – С. 31-33.

5. Сільське господарство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

6. Сільськогосподарська кооперація в цифрах і фактах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua/page/?10099.

7. Статистичний щорічник України за 2009 рік / за ред. О. Г. Осауленка. – К.: Державне підприємство «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. – 568 с.

8. Управління в сільськогосподарських кооперативах (частина 1) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dsam.donetsk.ua/?p=237.

9. Фермери вимагають державної підтримки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hvilya.com/blog/fermeri_vimagajut_derzhavnoji_pidtrimki/2012-01-24-152.

10. Черняков Б. А. Сельскохозяйственный закон США / Б. А. Черняков, С. Н. Строков, Е. А. Рубинчик // Аграрный сектор США в начале XXI века / [под. ред. Б. А. Чернякова]. – М., 2008. – Т. 2. – 356 с.

11. Шилепницький І. О. Необхідність посилення державного контролю за екологобезпечним використанням еродованих земель / І. О. Шилепницький // Економіка АПК. – 2001. – № 5. – С. 20-24.

12. Altemati Agriculture / Comitee on the Role of Alternative Farming Methods. – Washington: National Academy Puss, 1989. – 245 p.

Переглянути статтю    Завантажити pdf